Op 2 december jl. hebben Harold Lardinois, directeur Account Midden-Limburg van Wonen Zuid, en Louis Camps, algemeen directeur Cluster Wonen van Janssen de Jong Groep, samen met de betrokkenen van het project, de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de nieuwbouw van 74 woningen in de wijk Het Vrijveld te Roermond. De samenwerkingsovereenkomst volgt op de sloopovereenkomst die eind 2020 is getekend. 

Zowel senioren als gezinnen
De 74 nieuwbouwwoningen zijn het resultaat van de herontwikkeling van het gebied tussen de Minister Bongaertsstraat, Doctor Philipslaan en Robert Regoutstraat in Roermond. In de wijk is er grote behoefte aan gezinswoningen in de sociale huursector. Daarnaast voldoen de bestaande seniorenwoningen niet meer aan de huidige eisen op het gebied van zorggeschiktheid. Wonen Zuid vindt het belangrijk dat zowel senioren als gezinnen in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Daarom is besloten het gebied te herstructureren en de 76 bestaande woningen te slopen en te vervangen door 41 gezinswoningen en 33 seniorenwoningen.

Aansluiting op de omliggende wijk
In opdracht van Wonen Zuid is door Archion een stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp gemaakt dat aansluit op de omliggende wijk. De nieuwbouw bestaat uit een mix aan woningtypen die allen voorzien worden van de nieuwste installatietechnieken zoals zonnepanelen, luchtwater-warmtepomp en warmte-terugwin-systemen.

Harold Lardinois, directeur Account Midden-Limburg: “Ofschoon op dit moment niet iedereen positief is over dit project ben ik ervan overtuigd dat wanneer de woningen eenmaal gerealiseerd zijn dit een prachtige toevoeging is aan zowel de wijk Het Vrijveld als de stad Roermond.”

Langdurige samenwerking
Het is niet de eerste keer dat Janssen de Jong Bouw en Wonen Zuid met elkaar samenwerken. Eerder werden gezamenlijk 10 woningen in Nuth gerealiseerd en binnenkort volgt de oplevering van 36 woningen in Horn.

Louis Camps, algemeen directeur van het Cluster Wonen van Janssen de Jong Groep: “We zien overeenkomsten in hoe Wonen Zuid het woongeluk van de mens centraal stelt. Dat is waar wij met onze slogan ‘Let’s build happiness’ ook voor staan. In de loop der jaren is een zeer prettige samenwerking ontstaan waarbij we open en transparant met elkaar communiceren. We zijn trots op het vertrouwen en de waardering die we van Wonen Zuid krijgen.”

Bij de ondertekening waren namens Wonen Zuid aanwezig: Harold Lardinois (directeur Account Midden-Limburg), Jeroen Veraa (projectadviseur), Fleur Meuwissen (teamcoach) en Monique Claessen (wijkregisseur). Namens Janssen de Jong Bouw: Louis Camps (algemeen directeur Cluster Wonen Janssen de Jong Groep), Sanne Donker (directeur Janssen de Jong Bouw Zuid) en Martijn van der Linden (projectmanager).

De bodemsanering, asbestsanering en sloop van de woningen bevindt zich in de laatste fase. Naar verwachting wordt medio 2022 gestart met de nieuwbouw en kunnen de eerste woningen in het voorjaar van 2023 opgeleverd worden.

Meer weten? Bekijk dan hier de projectpagina.