Het nuttige en noodzakelijke verenigen met het aangename. Het is de gedachte achter de WarmteWinMuur. “Een muur moet er toch komen, waarom zouden we die dan ook niet extra functioneel maken.”

Hier kun je het artikel lezen over de WarmteWinMuur in combinatie met een NIBE warmtepomp, dat in de oktober uitgave van Vakblad Warmtepompen is geplaatst.