Het JAJO INNOVATIE LAB is afgelopen jaar bruisend van start gegaan. Voor het eerste thema ‘Hoe kunnen wij bijdragen aan de fysieke & mentale gezondheid van onze klanten, zodat we gezien worden als dé partij op het gebied van woongeluk?’ zijn maar liefst 93 ideeën ingediend door de medewerkers van Janssen de Jong Bouw, Janssen de Jong Projectontwikkeling en Janssen de Jong OnderhoudPlus. Inmiddels zijn we met al onze kanjers de tweede innovatiecyclus gestart. Deze ronde staat het thema ‘Circulariteit’ centraal.

We zijn de tweede innovatiecyclus inspirerend begonnen met workshops en webinars van onder meer Ikea en Renewi rondom het thema circulariteit. Ook zijn de eerste ideeën al geplaatst op het JAJO INNOVATIE PLATFORM. De vraag aan onze medewerkers is: ‘Hoe kun jij of hoe kunnen wij vanuit Janssen de Jong bijdragen aan een circulaire maatschappij?’
We kijken ernaar uit om dit thema samen met alle medewerkers van Janssen de Jong Bouw, Janssen de Jong Projectontwikkeling en Janssen de Jong OnderhoudPlus net zo succesvol te maken als het eerste thema! Van de ingediende ideeën voor het eerste thema is inmiddels een aantal ideeën geïmplementeerd. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de ‘Happy New Home Boom’ en ‘Breath Fresh Air’.

Waarom thema Circulariteit?
De lineaire economie lijkt onhoudbaar, omdat grondstoffen onvoldoende voorradig zijn. Vooral in de bouw is dit een probleem, omdat de bouwsector veel grondstoffen gebruikt. Eindeloos hiermee doorgaan is onmogelijk. Met een circulaire economie komen we tot een bruikbaar systeem voor de toekomst. Hierin kunnen we absoluut impact maken, omdat de bouwsector naar schatting 50% van het grondstoffenverbruik en circa 40% van het totale energieverbruik voor haar rekening neemt in Nederland. Daarbij is circa 40% van het afval afkomstig uit de bouwsector, waarmee de sector een van de vervuilendste industrieën is en dus een belangrijke schakel is in de circulaire economie.

We close the circle together
Janssen de Jong wil een voorloper zijn in het ontwikkelen en toepassen van circulaire totaaloplossingen in onze leefomgeving. Wij willen voor beweging in de markt zorgen en invulling geven aan een duurzame maatschappij die ook voor toekomstige generaties leefbaar is. Daarom denken we kritisch en creatief na over het gebruik van circulaire materialen en grondstoffen in al onze projecten. Van ontwerp tot realisatie, onderhoud en sloop. Met het JAJO INNOVATIE LAB bundelen we alle creatieve en goede ideeën in onze organisatie. We close the circle together!