Terwijl op beleidsniveau in Nederland wordt nagedacht over invulling van de Digideal GO (Digitalisering Gebouwde Omgeving), zijn bedrijven al bezig met de digitalisering, waaronder ook Janssen de Jong Bouw. Termen zoals een Digital Twin en het werken met een CDE...