Het is ‘De week van de loopbaan’. Voor ons is dat een mooie aanleiding om de spotlights te richten op onze stagiaires en leerlingen. Deze jonge generatie deelt ons enthousiasme voor de bouw en heeft gekozen voor een loopbaan in die richting. En daar helpen wij ze...