Op dit moment is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) nog niet in werking getreden, maar om alvast ervaring op te doen gaat de gemeente Oldenzaal samen met Janssen de Jong Projectontwikkeling en Janssen de Jong Bouw een proefproject draaien op ’t Leemer.  Op...