Op 14 april jl. ontvingen wij afgevaardigden van woningbouwcorporaties, provincies en marktpartijen voor het kennisevent ‘Bouwen voor de toekomst’ in de Performance Factory in Enschede. Dit initiatief van Janssen de Jong Bouw, Janssen de Jong Projectontwikkeling en Janssen de Jong OnderhoudPlus stond in het teken van kennisdeling om zo de circulaire bouweconomie aan te jagen.

In 2050 moet de Nederlandse bouweconomie volledig circulair zijn. Hoe gaan wij deze hoge ambities in combinatie met stijgende prijzen en een tekort aan woningen gezamenlijk waarmaken? Op heel veel vlakken zullen we flexibeler, efficiënter en hoogwaardiger dienen te handelen, in zowel ruimtelijke als in procesmatige zin. Om het proces te versnellen en grip te krijgen op de knoppen waaraan gedraaid kan worden hebben we alle partijen in de keten nodig. Bij Janssen de Jong geloven we dat verandering en innovatie niet alleen draait om maatschappelijke betrokkenheid maar juist om partneren en samenwerking.

Na een warm welkom door dagvoorzitter Rob Gerritsjans (regiomanager Oost Janssen de Jong Projectontwikkeling) werd de aftrap gegeven voor een inspirerende ochtend. Het programma startte met een panelgesprek met experts op het gebied van duurzaam en circulair bouwen: Maurice Beijk (Rentmeester2050 van ReintenInfra), Martin Huiskes (Architect bij LKSVDD Architecten), Gerard Overkamp (gemeente Winterswijk) en Huibert Verdoold (Provincie Gelderland) mochten hun visie geven op stellingen als ‘wat verstaan we onder een circulaire bouweconomie, wie moet de rekening betalen voor circulair bouwen, hoe kunnen woningbouwcorporaties woningbouw versnellen en betaalbaar maken en wat kunnen wij gezamenlijk doen om processen bij gemeenten te versnellen. Een mooi begin van de ochtend waarbij een geëngageerde discussie met het publiek ontstond.

Hierna was het de beurt aan spreker Maurits Dekker van K Plus V om de groep mee te nemen in Rapid Circulair Contracting (circulair inkopen en aanbesteden). Karel Kalis (hoofd Waardecreatie Janssen de Jong Groep) sloot het programma af met een interactieve presentatie over de vier stappen van circulaire waardecreatie: oogsten, realisatie, bewoning en toekomst.

Het kennisevent werd afgesloten met een lunch waar nog nagepraat werd over de aan bod gekomen onderwerpen. Algemene conclusie van de ochtend: een circulaire kringloop kan alleen bestaan door samenwerking en vertrouwen tussen betrokken partijen.

Wij kijken met veel genoegen terug op deze inspirerende ochtend en hebben er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk een toekomstbestendige bouweconomie kunnen bereiken!