Op 12 september jl. vond de officiële ondertekening plaats van de Resultaatgerichte Samenwerkingsovereenkomst tussen Woningcorporatie Mooiland, Bouwbedrijf Van der Horst en Van Herpen en OnderhoudPlus.

Wooncorporatie Mooiland huisvest ruim 60.00 mensen in meer dan 26.000 woningen verspreid over heel Nederland. Voor de regio Noordoost-Brabant heeft OnderhoudPlus samen met bouwbedrijf Van der Horst en Van Herpen voor onbepaalde tijd het werk gegund gekregen voor het verrichten van het NPO (Niet Planmatig Onderhoud). Dit heeft betrekking op alle dagelijkse onderhoudswerkzaamheden van de huurwoningen, zoals mutaties, verbetering keukens, badkamers en toiletten, reparatie en 24-uurs opvolging voor spoedgevallen.

Wij zijn trots op het vertrouwen dat Mooiland heeft in onze service, samen zorgen we ervoor dat bewoners zich thuis voelen én gelukkig zijn.