header

Roermond – 74 woningen in Het Vrijveld

 
Herontwikkeling in wijk Het Vrijveld

Op initiatief van Wonen Zuid wordt het gebied tussen de Minister Bongaertsstraat, Doctor Philipslaan en Robert Regoutstraat in Roermond herontwikkeld. In de wijk is er grote behoefte aan gezinswoningen in de sociale huursector. Daarnaast voldoen de bestaande seniorenwoningen niet meer aan de huidige eisen op het gebied van zorggeschiktheid. Wonen Zuid heeft eind 2020 Janssen de Jong Bouw Zuid de opdracht gegeven voor de sloop van de bestaande 76 woningen en bodemsanering. In december 2021 hebben beide partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de nieuwbouw van 41 gezinswoningen en 33 seniorenwoningen. Naar verwachting wordt medio 2022 gestart met de nieuwbouw en kunnen de eerste woningen in het voorjaar van 2023 opgeleverd worden.

Aansluiting op de omliggende wijk

Het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp is gemaakt door Archion. Belangrijk is dat de nieuwbouw aansluit op de omliggende wijk. Er komt een mix aan woningtypen die allen voorzien worden van de nieuwste installatietechnieken zoals zonnepanelen, luchtwater-warmtepomp en warmte-terugwin-systemen.

Kenmerken

Project
41 gezinswoningen en 33 seniorenwoningen

Plaats
Roermond

Opdrachtgever
Wonen Zuid

Start bouw
medio 2022

Langdurige samenwerking

Het is niet de eerste keer dat Janssen de Jong Bouw en Wonen Zuid met elkaar samenwerken. Eerder werden gezamenlijk 10 woningen in Nuth gerealiseerd en binnenkort volgt de oplevering van 36 woningen in Horn.

Louis Camps, algemeen directeur van het Cluster Wonen van Janssen de Jong Groep: ‘We zien overeenkomsten in hoe Wonen Zuid het woongeluk van de mens centraal stelt. Dat is waar wij met onze slogan ‘Let’s build happiness’ ook voor staan. In de loop der jaren is een zeer prettige samenwerking ontstaan waarbij we open en transparant met elkaar communiceren. We zijn trots op het vertrouwen en de waardering die we van Wonen Zuid krijgen.”