header

Enschede – ‘t Stroink

 

Versneld bouwen in Enschede

Gemeente Enschede, SJHT en De Woonplaats slaan handen in één om de druk op de woningmarkt te verlichten. Normaal gesproken duurt het gemiddeld 5 tot 10 jaar om nieuwe woningen te bouwen. De ‘Crisis- en Herstelwet’ geeft de gemeente en corporaties de mogelijkheid dit proces aanzienlijk te versnellen. Gezamenlijk hebben ze een viertal locaties gevonden waar binnen 2 jaar extra huurwoningen worden gebouwd.

Snel, betaalbaar en circulair met ModuFair

Eén van die vier locaties is Het Stroink. Hier bouwen we 15 grondgebonden ModuFair woningen en 34 ModuFair appartementen. ModuFair  is het woningbouwconcept waarmee we snel, betaalbaar en circulair bouwen. ModuFair integreert modulaire bouw, duurzaam materiaalgebruik,  standaard toepassing van circulair beton, gebruiksgericht ontwerp en een efficiënt logistiek proces. Hiervoor werken we intensief samen met onze ketenpartners en zusterbedrijven. Zo zijn we in staat om in één dag een volledig casco woning te realiseren. Met een schone bouwplaats en zo min mogelijk hinder voor huurders, kopers en omwonenden zetten we met ModuFair een volgende stap in het verduurzamen van woningbouw.

Kenmerken

Project
15 grondgebonden woningen en 34 appartementen

Plaats
Enschede

Opdrachtgever
De Woonplaats

Architect
Beltman Architecten / B2 Architecten

Status
Juli 2023 – start bouw 15 woningen
Januari 2024 – geplande oplevering 15 woningen

15 Grondgebonden ModuFair woningen

De 15 grondgebonden woningen zijn opgedeeld in twee blokken, één met een rij van 7 en één met een rij van 8 woningen. Voor de bouw van de 15 grondgebonden ModuFair woningen hebben we het bouwproces gekanteld. Hierdoor ontstaat een efficiënte bouwstroom waarmee we de totale bouwtijd aanzienlijk kunnen verkorten. Half juli 2023 is de bouw gestart en zodra het woonrijpmaken afgerond is, worden in januari 2024 de eerste woningen opgeleverd.

34 ModuFair appartementen

Het appartementengebouw bestaat uit 34 appartementen, verdeeld over 4 verschillende woningen en 6 bouwlagen. De bouw van het appartementengebouw is gestart.

Snel, betaalbaar en circulair met ModuFair

Bij de bouw van de woningen is gebruikgemaakt van elementen uit ons modulaire bouwconcept ModuFair. Door te kiezen voor geprefabriceerde componenten (onder andere voor het betoncasco) wordt de bouwtijd aanzienlijk verkort. Hiervoor werken we samen met vaste ketenpartners.

Lees hier meer over ModuFair.