Op dit moment is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) nog niet in werking getreden, maar om alvast ervaring op te doen gaat de gemeente Oldenzaal samen met Janssen de Jong Projectontwikkeling en Janssen de Jong Bouw een proefproject draaien op ’t Leemer.  Op woensdag 19 mei jl. gaven wethouder Alida Renkema en Louis Camps, algemeen directeur cluster Wonen, het officiële startschot voor dit project.

’t Leemer is één van de projecten in Twente waarmee wordt geoefend met de nieuwe wet. Louis Camps: ”De essentie van de wet, namelijk aantoonbaar leveren wat we onze klant beloven, omarmen wij volledig. We willen woningen realiseren waar bewoners zich thuis voelen en gelukkig zijn. Bovendien is kwaliteitsborging een goede manier om faalkosten te elimineren. Sinds eind 2019 passen we daarom deze systematiek al toe in onze werkwijze.” Rick Lohuis, projectmanager bij Janssen de Jong Projectontwikkeling: “We zijn binnen Janssen de Jong zeer actief bezig met de Wkb. Ik heb daarom het initiatief genomen om samen met de gemeente dit project ook volgens de Wkb op te starten.” ’t Leemer ligt in de woonwijk Stakenbeek op het terrein waar het voormalig sportcentrum stond. Er wordt proef gedraaid met de bouw van negen woningen.

Waarom de Wkb?
Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen. Deze wet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking.

Wat verandert er?
De Wkb regelt dat een zogeheten private kwaliteitsborger (vergelijkbaar met een APK-keurmeester) de bouw voortaan toetst aan de bouwtechnische regels. Als er een vergunning voor het bouwen wordt aangevraagd, gaat de gemeente deze dus straks niet meer toetsen aan het Bouwbesluit (de bouwtechnische regels). Dit zal de private kwaliteitsborger gaan doen zowel tijdens het ontwerp als op de bouwplaats. De bouwer zal deze zélf moeten inschakelen. De gemeente doet als bevoegd gezag een stapje terug, maar blijft wel verantwoordelijk voor de handhaving.

Samen leren
Het project maakt deel uit van het ambassadeursnetwerk Twente dat speciaal voor de Wkb in het leven is geroepen. Dit netwerk bestaat uit veertien Twentse gemeenten, bouw- en infrabedrijven, het ministerie BZK en kwaliteitsborgers. Zij gaan leren en ervaren hoe de Wkb werkt. Deze kennis en ervaring wordt gedeeld.