Janssen de Jong Bouw leverde vorig jaar 352 woningen op. Met een focus op woningbouw is modulair bouwen een belangrijke pijler binnen de organisatie. In een markt waar betaalbaarheid en een enorme vraag naar woningen de klok slaat is operational excellence een absolute must. Daar komt de klimaatambitie nog eens bovenop. Het kabinet wil dat in 2030 onze economie 50% circulair is. Janssen de Jong Bouw legt de lat hoog en streeft ernaar dit doel al over 5 jaar te behalen.

Innovatiestrateeg
Om die doelstelling te behalen heeft Janssen de Jong een innovatiestrateeg aangesteld uit eigen kweek: Joey Zwarts. Joey heeft bouwkundige kennis op academisch niveau en is vanuit zijn creatieve mind-set altijd druk met het initiëren en faciliteren van vernieuwing waaronder modulaire, circulaire en conceptuele woningbouw.

Lef tonen
De kernwaarden van Janssen de Jong; lef, oplossingsgericht en samen, sluiten naadloos aan op eerder genoemde ambitie. Maakt de onderneming het zich nu niet extra moeilijk? “Nee, juist niet”, vindt Joey, “want we merken dat er mooie oplossingen ontstaan als je gewoon aan de slag gaat. Leren en excelleren door te doen. Met gepaste stappen op een efficiënte manier experimenten met elkaar. Op deze wijze ervaren we dat je altijd resultaat boekt en je juist ruimte maakt voor verandering.“

Regie nemen
Janssen de Jong Bouw neemt daarom de touwtjes in handen als het gaat om circulair bouwen. Hierin stelt de onderneming zich kwetsbaar op: “Circulair bouwen doe je niet alleen, we hebben elkaar nodig om belangrijke keuzes te maken in de te bepalen uitgangspunten. Hierbij kun je denken aan bouwen met een lage Milieu Prestatie Garantie (MPG), bouwen met hergebruikte materialen en biomaterialen, maar het is ook het creëren van waardevermeerdering van onderdelen door o.a. losmaakbaarheid van elementen, het herwaarderen van bestaande waarden en het optimaliseren van processen. Meer circulariteit betekent minder grondstoffen en minder milieudruk. Alles met het doel om materiaalvoorraden, milieukwaliteit en bestaande waarde te beschermen. We willen samen van een lineaire naar een circulaire economie.”

Samenwerken
Joey gaat graag in gesprek met coöperaties, gemeentes en andere ondernemende partijen om samen stappen te zetten naar circulaire woningbouw. Joey: “Hoe komen we tot een samenwerking om circulaire woningen in een continuïteit met de juiste ambities stapsgewijs te realiseren en daarbij de betaalbaarheid te bewaken?”

Ga jij het gesprek aan?
Herken je jezelf in de uitdaging die voor ons ligt en ben je geïnteresseerd om over dit onderwerp in gesprek te gaan? Neem dan contact op met Joey Zwarts, innovatiestrateeg bij Janssen de Jong Bouw.

j.zwarts@bouw.jajo.com
+31 88 355 93 55