OR verkiezing 2022

Nieuwe leden OR Noord & Oost gezocht!
Aanmelden

Herman Arkes (58 jaar) werkt als service coördinator bij Janssen de Jong OnderhoudPlus Noord. Daarnaast was hij regelmatig te zien in Hengelo waar hij ook voor Janssen de Jong OnderhoudPlus Oost actief was. Sinds 2020 is hij de voorzitter van de OR.

Herman: “Ik leer via de OR niet alleen het bedrijf maar ook veel andere mensen kennen. Dat past wel bij mij.”

Maureen Nadorp (31 jaar) werkt als projectadministrateur bij Janssen de Jong Bouw Oost. Ze maakt sinds september 2021 deel uit van de OR en vervult hierin één van de drukste rollen, die van secretaris. Dat betekent dat ze de agenda beheert, e-mail bijhoudt en notulen opstelt.

Maureen: “Ik vind het belangrijk dat iedereen meekrijgt waar de OR mee bezig is. Wij zijn er immers voor de achterban. Het doet me dan ook goed dat ik positieve reacties krijg op de notulen die ik verstuur.”

Herman en Maureen over de OR

Samen met drie andere collega’s vormen Herman en Maureen de Ondernemingsraad (OR) van Janssen de Jong Bouw en Janssen de Jong OnderhoudPlus, regio’s Noord en Oost. “De huidige OR bestaat nu nog uit vijf personen maar er gaan drie leden aftreden. We zijn dus op zoek naar nieuwe leden. Daarnaast moeten we, omdat we qua bedrijfsgrootte meer dan 100 medewerkers hebben, groeien naar een OR bestaande uit 7 leden. We hebben vijf nieuwe leden nodig, vandaar dat we iedereen oproepen om zich verkiesbaar te stellen”, aldus Maureen. Tijd voor een nadere introductie:

Waarom ben je zelf lid geworden van de OR?
Maureen: “Ik ben vorig jaar benaderd door mede OR-er René Strootman. Ik was niet echt bekend met de OR, dus heb ik eerst intern onderzoek gedaan naar of dit bij mij zou passen. En zoals je ziet heb ik de stap genomen. Ik wil graag groeien in de organisatie en dit is voor mij een goede manier om het bedrijf beter te leren kennen in bredere zin. En om in contact te komen met andere collega’s en directie. Ik heb inmiddels een beter gevoel van wat er speelt. Ik vind het belangrijk dat de organisatie en ook OR een goede samenwerking heeft met directie”.

Herman: “Bij Van Dijk heb ik 12 jaar in de OR gezeten. Toen we bij Janssen de Jong kwamen, bestond er in Hardenberg geen eigen OR, we volgden die van regio Oost. Twee jaar geleden is besloten om hier met de regio Noord op aan te sluiten. Het liep niet echt storm met kandidaten vanuit Noord maar, ik vind dat je niet voor je verantwoordelijkheid moet weglopen. Als je de kans krijgt om mee te praten, moet je die pakken. Ik ervaar het als een mooie aanvulling op mijn werk. Je leert het bedrijf goed kennen en mag over allerlei beleidszaken meedenken en meepraten. Daarnaast leer ik via de OR ook andere mensen kennen. Als voorzitter (en secretaris) werken we samen met andere OR-en van Janssen de Jong Groep. Daar zit veel ervaring en dat is heel leerzaam.”

Waar zijn jullie bij de OR mee bezig (welke thema’s/onderwerpen staan op de agenda)?
Herman: “We openen de vergadering altijd met vragen van de achterban. Iedereen kan onderwerpen op de agenda zetten. De overige onderwerpen bepalen we deels zelf en komen deels van de directie. We horen en bespreken veel. Denk aan financiële stand van zaken of veranderingen op HR gebied, personeelsverloop en ziekteverzuim, stand van aankomende werken maar ook cases van KVM die we moeten bespreken. Maar het kunnen ook heel praktische vragen zijn zoals: ‘Wat vinden jullie van het rookbeleid’.”

Maureen: “We zijn nu bijvoorbeeld vanuit het ‘flexibel werken’ beleid bezig met welke afspraken medewerkers kunnen maken over thuiswerkdagen. Afgelopen jaar ging het voornamelijk over het reisuren-beleid en het vernieuwen van het OR reglement. Daarnaast werken we ook aan de professionalisering van de OR. We willen een nóg betere gesprekspartner zijn voor de achterban en de directie. Doordat we nu een Cluster zijn merk je dat er veel beleidsdocumenten geüniformeerd worden, dus deze komen ook regelmatig op de agenda.”

Voor nieuwe leden is dit een ideaal moment om in te stappen. Er is nog veel ruimte om de OR mee vorm te geven.

Welke plannen hebben jullie voor OR?
Maureen: “We willen in ieder geval graag twee keer per jaar, voorafgaand aan een vergadering, een bouwplaats gaan bezoeken. Ook zouden we per vergadering een adviseur willen uitnodigen zodat we écht de diepte in kunnen. Bijvoorbeeld de KVM coördinator als de audits zijn geweest. Of de controller zodra de jaarrekening is afgerond.”

Waar moeten nieuwe leden aan voldoen?
Herman: “Het belangrijkste is dat je durft mee te praten in de vergadering. Ervaring is niet belangrijk want alle OR leden krijgen een cursus over de Wet op Ondernemingsraad. Misschien moet je zo nu en dan een beleidsstuk doorlezen of stukje schrijven maar het meepraten tijdens de vergadering is de belangrijkste taak.”

Maureen: “We streven naar een zo breed mogelijke doorsnede van de organisatie in de OR. Om ervoor te zorgen dat iedereen vertegenwoordigd wordt, hebben we kiesgroepen bepaald.

Waarom zouden collega’s zich moeten aanmelden voor een rol in de OR?
Maureen: “Los van het feit dat het interessant is om het bedrijf in bredere zin te leren kennen, denk ik vooral omdat je in de OR mee mag praten over de onderwerpen die voor jou en je directe collega’s belangrijk zijn. Vind jij het belangrijk dat we meer projecten dichtbij hebben in verband met reistijden? In de OR heb je invloed om dat wat jij belangrijk vindt aan te pakken!”

Herman: “Inderdaad. Heb jij een mening over werkkleding? Goede ideeën over veiligheid, gereedschap of nieuwe bussen? In de OR word je mening gehoord en gewaardeerd. We hopen dat veel mensen zich aanmelden om ons mee te helpen. En het ook voor zichzelf beter willen maken. Dus ga niet op afstand roepen of wat beter kan, kom bij de OR en maak deel uit van de verbetering!”

Hoe werkt het bij de OR?

De OR vergadert zes keer per jaar, altijd van 14:00 – 17:00 uur op de vestiging in Hengelo of in Hardenberg. De secretaris stelt samen met de voorzitter en een directielid een agenda op die dan besproken wordt. Het eerste uur vergaderen alleen de OR leden en vervolgens schuiven twee van de drie directieleden/managers aan. Daar heeft de OR een roulatiesysteem voor.

Naast tijd voor vergaderen hebben OR leden 60 uur tot hun beschikking om tijdens werktijd aan OR te besteden, bijvoorbeeld aan een cursus of een gezamenlijk bezoek aan een bouwplaats.

Welke kiesgroepen zijn er?

De OR zoekt uit ieder van deze vijf kiesgroepen een nieuw lid:

  • een UTA kandidaat van Janssen de Jong Bouw Noord
  • een CAO kandidaat van Janssen de Jong Bouw Noord
  • een UTA Kandidaat van Janssen de Jong Bouw Oost
  • een CAO kandidaat van Janssen de Jong Bouw Oost
  • een CAO kandidaat van Janssen de Jong OnderhoudPlus Noord & Oost.

Meld je aan!

Zie jij het zitten om ons team te versterken?

Meld je dan uiterlijk 28 oktober 2022 aan door een e-mail te sturen naar: or.noordoost@bouw.jajo.com.

Als er meerdere kandidaten zijn voor een kiesgroep, dan volgen er verkiezingen.