Onze service OnderhoudPlus werd daags na een audit blij verrast met deze lekkernij.
Trots dat we zijn op de nieuwe klantrelatie met Achmea Claims Organisatie!
“Positieve geluiden zorgen voor steeds meer nieuwe aanwas.”
zegt Hans Janssen, bedrijfsleider OnderhoudPlus van
Janssen de Jong Bouw Zuid. Lees hier het complete artikel.