Sinds begin maart dompelen de medewerkers van Janssen de Jong Bouw, Janssen de Jong Projectontwikkeling en Janssen de Jong OnderhoudPlus zich onder in het JAJO INNOVATIE LAB. Deze innovatiebeweging doorlopen we twee keer per jaar rondom een gericht thema. In de rubriek ‘Onderdompelen in innovatie’ gaan we in gesprek met collega’s die de innovatieduik al hebben gewaagd. In deze editie: Mart Bekhuis, Projectcoördinator bij Janssen de Jong Bouw Oost.

Mart, waarom dompel jij je onder in het innovatiethema?
“Omdat de bouw een traditionele sector is en het tijd wordt dat dat verandert. We bouwen al honderd jaar op dezelfde wijze. Natuurlijk, er zijn heus wel wat innovaties geweest maar waar je ziet dat andere sectoren stappen maken waardoor ze efficiënter zijn gaan werken, is in de bouw vrij weinig gewijzigd. En dat terwijl er flinke uitdagingen voor ons liggen. Denk aan het woningtekort. De bouwsector moet de komende jaren minstens 75.000 woningen per jaar bouwen om in te lopen op het tekort. Deze aantallen halen we al jaren niet. Wil je enigszins in die vraag voorzien, dan moet je als sector slimmer gaan werken. Daar tegenover staat dat de bouwsector verantwoordelijk is voor 70% van het materiaalverbruik in Nederland. Stel dat je daar wat aan kan doen, wat een impact zal dat hebben! Wat mij betreft is het daarom tijd om de woningen die je nu bouwt, toekomstbestendig maakt. Circulair en modulair.”

Voor welke innovatieve ontwikkeling spring jij graag in het diepe?
“Absoluut circulariteit! En ik zie dat in eerste instantie meer als een werk- en denkwijze dan als een product. Kijk, circulariteit is een term die momenteel veel gebruikt wordt. Maar het is niet altijd duidelijk wat ermee bedoeld wordt. De standaard gedachte gaat over het hergebruiken van materialen en het demontabel ontwerpen van gebouwen. Echter ben je dan heel productgericht bezig waardoor de bewustwording alleen in het ontwerp en de inkoop ontstaat. Ik denk dat het belangrijk is dat wij als bedrijf bij ieder project en in iedere fase circulariteit als vast onderwerp op de agenda zetten. Zo creëren we bewustwording. Als we ons allemaal bewust zijn van circulariteit kunnen we het daadwerkelijk gaan doen! Van een circulair ontwerp tot het verminderen van afval, zowel op de bouwplaats als thuis. Want circulariteit stopt niet om half vijf.”

Wanneer is jouw persoonlijke innovatiedoel bereikt?
“Als de mindset verandert. Als circulariteit de standaard is en geen onderwerp op de agenda. Ik wil er graag aan bijdragen dat iedereen bij Janssen de Jong die mindset krijgt, zowel binnen als buiten.”