ModuFair is het eerlijke, modulaire woningbouwconcept van Janssen de Jong Bouw waarbij op basis van acht zekerheden betaalbare woningen worden gerealiseerd. Sinds de introductie eind 2020 is hard gewerkt aan het doorontwikkelen van dit concept. Onder aanvoering van Ron Schamp – sinds 1 januari in dienst als manager ModuFair – is ModuFair zowel in de diepte als in de breedte verder gegroeid.

Ron: “Als manager ModuFair probeer ik aan te jagen en te verbinden. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Er is een ModuFair-conceptteam gevormd, zodat alles wat we leren wordt verankerd in het concept. Samen zijn we verder gegaan met het verbeteren en vergroten van de productenmatrix en met de ontwikkeling van nieuwe product-marktcombinaties. Voor het bouwproces werken we aan verdere standaardisatie in bouw en techniek en verhoging van prefabricage. Om ervoor te zorgen dat ook externe leveranciers en ketenpartners ModuFair begrijpen, is een inkoopplan opgesteld. En onlangs hebben we met veel enthousiasme deelgenomen aan de ‘So You Think You Can BUILD’ challenge.”

So You Think You Can BUILD challenge

Met deze challenge daagt ESTI (EcoSystem Thinking Institute) namens NCB, Aedes en tien woningcorporaties de markt uit om versneld een oplossing te bieden voor het tekort aan betaalbare huurwoningen.

Janssen de Jong Bouw is deze uitdaging aangegaan, omdat ze met haar gestapelde ModuFair-concept een grote diversiteit aan woonvormen kan leveren in verschillende verschijningsvormen en prijsklassen.
Puzzelstukjes

“Voor de challenge hebben we de gestapelde variant van ons ModuFair-concept verder doorontwikkeld. Kenmerkend hiervoor zijn de lage bouwkosten, lage onderhoudskosten en grote mate van flexibiliteit in plattegronden en gevelbeelden. Ons concept bestaat uit ‘puzzelstukjes’ van slim ingedeelde 2- en 3-kamerappartementen, die in bijna iedere gewenste vorm samengesteld kunnen worden”, legt Ron uit.

“We zien deze challenge als een opmaat naar vele mooie samenwerkingen met partijen die net als wij geloven in betaalbaar wonen voor iedereen!”