‘De onderlinge klik is eigenlijk de basis voor een goede ketensamenwerking’, aldus Piërre Bergmans. Pierre is hoofd productie binnen Janssen de Jong Bouw en ziet het belang van een gestroomlijnde keten voor de bouw. ‘Je kunt wel een relatie met elkaar aangaan, maar wanneer de klik er niet is mis je eigenlijk ook het vertrouwen.

Ketensamenwerking. Het is een modewoord in de bouw van de afgelopen jaren. Er zijn veel partijen die erover praten, toch zijn er maar weinig partijen die er echt in investeren. ‘Janssen de Jong Bouw vindt het belangrijk om de bouw te vernieuwen. Vroeger begonnen we met de calculatie en werden er daarna prijzen opgevraagd bij diverse leveranciers. Op basis van de prijzen en de compleetheid van de aanbieding werd er een partner geselecteerd’, aldus Piërre.

Op een gegeven moment kwam er een kentering in de markt. De markt was overspannen, wat zorgde voor enorme leverproblemen. Materiaal en partners moesten al ruim voor de start van een bouwproject worden ingekocht. Piërre: ‘Hierdoor moesten er grote risico’s worden genomen omdat moeilijk viel in te schatten wat de prijzen van je leveranciers zouden gaan worden. Dit leverde voor alle betrokken partijen een nadelige situatie op.’

Voordelen ketensamenwerking

Het doel van een goede ketensamenwerking is tweeledig. De voordelen voor het bedrijfsleven zitten in het feit dat er weer grip komt op het proces. De kwaliteit, beschikbaarheid van materialen en partners zijn bekend, wat weer zijn uitwerking heeft op het prijsniveau. Dit levert uiteindelijk ook voordelen op voor de klant.

‘Momenteel bouwen we in Heeze 40 woningen in het project Schaversvelden. Dit project werd oorspronkelijk ontworpen in kalkzandsteen met breedplaatvloeren. In de engineering is er echter voor gekozen om het project uit te voeren in betoncasco. Hierdoor bouwen we nu ongeveer anderhalve casco woning per dag’ vertelt Piërre. ‘We doen dit in samenwerking met Geelen Beton. Geelen Beton is al geruime tijd één van onze partners op het gebied van prefab beton.’

Inspelen op elkaars innovaties

Ruud van de Rakt is Commercieel Adjunct Directeur bij Geelen Beton. Hij werkt al ruim 10 jaar in het bedrijf en ziet het belang van ketensamenwerking ook vanuit de leverancier. ‘Ik proef de commitment van Janssen de Jong Bouw in de organisatie. Ze zijn oprecht bezig met het opbouwen van een ketensamenwerking. Dit is ook in de hele organisatie benodigd om het tot een succes te maken.’ Ruud doelt daarmee op het feit dat in deze tijd ketensamenwerking nog wel eens verward wordt met reservering van productiecapaciteit. Echter gaat het veel verder dan dat, zoals het continu willen verbeteren met elkaar.

‘Vanuit het verleden hebben wij al een langdurige samenwerking met elkaar. Sinds een klein jaar is dit echt in een stroomversnelling gekomen, met name op het gebied van casco’s’, aldus Ruud. ‘De basis van een goede samenwerking is een open communicatie naar elkaar toe. Vooral wanneer je projectoverstijgend kunt samenwerken is er voor alle partijen winst te behalen.’ Ruud geeft nogmaals aan hoe belangrijk het is om elkaar op de hoogte te houden. Op die manier kunnen partners ook inspelen op elkaars nieuwe innovaties en behoeftes.

Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwbouw in het project Schaversvelden. Op dit moment worden de casco’s nog gemonteerd vanuit de buitenzijde, waarbij diverse maatregelen benodigd zijn om dit juist en veilig te kunnen monteren. Door een goede afstemming tussen het montagebedrijf, Janssen de Jong en Geelen is er een oplossing bedacht om van binnenuit te kunnen monteren. Ruud: ‘Hierdoor is het mogelijk sneller te monteren en wordt er bespaard op de maatregelen, zoals een steiger en afwerking van de voeg, die benodigd zijn bij montage vanuit de buitenzijde. Deze verbetering gaan we bij het volgende project toepassen.’

Blik op de toekomst

Momenteel investeert Janssen de Jong Bouw in de ketensamenwerking voornamelijk aan de voorkant van het traject. De initiële investering is hoger en we investeren in de langdurige samenwerking. ‘De samenwerking wordt continu geëvalueerd en bijgestuurd’, aldus Piërre. ‘We kijken daarbij met onze partners naar het proces, de kwaliteit en natuurlijk de prijs. Zo blijven we zoeken naar de juiste formule.’ In dit proces speelt BIM een belangrijke rol. BIM is het hart van het engineeringsproces en zorgt voor de aansturing van de productie.

Joris Kerkof is als uitvoerder betrokken bij het project: ‘Het gaat zoals je wilt dat het gaat. De leveranciers waar we op dit project mee samenwerken zijn zelfstandig en zorgen voor de controle van het werk. Normaal ben je als uitvoerder alle toeleveranciers op detailniveau aan het controleren, dat is nu niet meer nodig.’ Joris ziet dat de ketensamenwerking langzaam steeds meer voordelen begint op te leveren. Partners die in een vroeg stadium betrokken worden zijn in staat om snel een veel efficiëntere bijdrage te leveren.

‘Vooruitlopend op de wet kwaliteitsborging moet contractueel goed worden afgedekt dat er kwaliteitsborging plaatsvindt’, aldus Joris. ‘Dit moet ieder bedrijf voor zich doen. De informatie-uitwisseling tussen ons en onze partners is stukken beter. We zitten nog net niet bij elkaar op kantoor, maar door uitwisseling via de cloud lijkt het daar soms wel op.’

Janssen  de Jong Bouw ziet de voordelen van een goede ketensamenwerking steeds meer vorm krijgen. Voor 2019 en 2020 zijn er al diverse projecten benoemd die met partner Geelen Beton zullen worden uitgevoerd. ‘Als het goed bevalt van beide kanten werkt het gewoon stukken prettiger. Door goede samenwerking hoeven we elkaar niet meer zo uit te knijpen, wat zorgt voor betere relaties. Het is een kwestie van elkaar scherp houden…en vertrouwen hebben in elkaar’, besluit Piërre.