Kennisevent: Bouwen voor de toekomst

In 2050 moet de Nederlandse bouweconomie volledig circulair zijn. Hoe gaan wij deze hoge ambities in combinatie met stijgende prijzen en een tekort aan woningen gezamenlijk waarmaken?

 

Op heel veel vlakken zullen we flexibeler, efficiënter en hoogwaardiger dienen te handelen, in zowel ruimtelijke als in procesmatige zin. Om het proces te versnellen en grip te krijgen op de knoppen waaraan gedraaid kan worden hebben we alle partijen in de keten nodig. In tijden van verandering en innovatie draait het juist om partneren, samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.

Aanmelden

Janssen de Jong organiseert op 14 april 2022 samen met haar partners het kennisevent ‘Bouwen voor de toekomst’ in Oost Nederland.

Tijdens deze ochtend brengen we woningcorporaties, overheid en marktpartijen bij elkaar om kennis te delen en de circulaire bouweconomie aan te jagen. Op het programma staat een paneldiscussie met en door experts op het gebied van duurzaam en circulair bouwen. Onze key-note sprekers nemen u daarnaast mee in de onderwerpen ‘rapid circular contracting’ en ‘waardemaximalisatie’.

Wij nodigen daarnaast deelnemers van harte uit om tijdens deze interactieve bijeenkomst een eigen casus in te brengen en vragen te stellen.

Datum:

Donderdag 14 april 2022
9.15 – 13.30 uur

 

Locatie:

Performance Factory Enschede
Gebouw Zuid – Projectbureau
Hoge Bothofstraat 41
7511 ZA Enschede

Programma:

 

09.15 – 09.45 uur Inloop / koffie
09.45 – 10.45 uur Paneldiscussie – het panel experts gaat in gesprek over hoe betaalbaar, snel en circulair aan de woningbouwopgave in de regio oost Nederland kan worden voldaan:
 
  • Wat wordt verstaan onder een circulaire bouweconomie?
  • Wie moet de rekening betalen voor circulair bouwen?
  • Hoe kunnen woningcorporaties woningbouw versnellen en betaalbaar maken?
  • Wat kunnen wij gezamenlijk doen om processen bij gemeenten te versnellen?

Het panel bestaat uit:

Maurice Beijk – Rentmeester2050 bij ReintenInfra B.V.
De RENTMEESTER2050 werkt aan een schone wereld in 2050. Maurice Beijk: “Met deze stip op de horizon richt ik mij op het bedrijf, maar ook op de gehele (infra)bouwbranche. Als creatieve verbinder op het gebied van duurzaamheid, innovatie, mens, natuur en beleving zoek ik naar werkbare oplossingen. Met een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Groen is voor mij gewoon: doen, een betere wereld begint immers nu.”

Martin Huiskes – Architect bij LKSVDD architecten
Martin Huiskes ontwerpt met een passie voor volhoudbaarheid. Een actueel thema. Maar hoe bouw je precies duurzaam en volhoudbaar? Martin Huiskes: ‘’Integraal denken is daarbij essentieel. De waarde van de gebouwde omgeving wordt bepaald door meer aspecten dan het gebouw alleen. In samenwerking met andere disciplines zoals landschap, installatie, onderhoud en ook rekening houdend met de uiteindelijke ontmanteling van een gebouw kun je goede afwegingen maken.”

Myriam van Zetten – Projectleider circulaire economie bij Provincie Gelderland
Gelderland wil 80.000 nieuwe woningen bouwen. Dat moet snel, betaalbaar, flexibel en duurzaam. Myriam van Zetten is aanjagende enthousiasteling op deze thema’s. Vanuit haar rol stimuleert zij de circulaire economie door belemmeringen weg te nemen, successen te delen en nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Liesbeth Engelsman – Strategisch adviseur ruimtelijk domein bij Provincie Overijssel
Liesbeth Engelsman werkt aan verandertrajecten in Overijssel. Een voorbeeld van een traject die ze heeft begeleid is de Woonkeuken. Een netwerk van bestuurders en directies van binnen en buiten de Overijsselse vastgoedsector. Haar werk kenmerk zicht door nabijheid, creativiteit, intimiteit en vrijheid om met elkaar de essentie op de (bestuurlijke) agenda te krijgen.

11.00 – 11.45 uur Rapid Circular Contracting: nieuwe vormen van circulair aanbesteden – Maurits Dekker (KplusV)
  Wil je een wijk, een woonblok of een woning op een innovatieve en circulaire wijze bouwen of renoveren? Dat kan! Maar dan niet op de traditionele wijze inkopen, want dan krijg je wat je hebt. Innovatie en circulariteit vragen om een andere wijze van ontwerpen, realiseren en beheren: in co-creatie met de markt.
12.00 – 12.45 uur Waardemaximalisatie – Karel Kalis (Hoofd Waardecreatie Janssen de Jong Groep)
  Karel Kalis deelt graag onvoorwaardelijk kennis binnen en buiten organisaties om gezamenlijk impact te maken. Er is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid om snel, betaalbaar en circulair te bouwen. Hieronder valt het hergebruik van bestaande materialen, een snelle realisatie van woningen waarbij nagedacht is over een lage Total Cost of Ownership (TCO) met waarde voor de toekomst. Hoe maximaliseren wij met elkaar waarde gedurende elke fase van de vastgoedlevenscyclus?
12.45 – 13.30 uur Lunch (netwerken)

 

U bent van harte welkom om dit kennisevent bij te wonen. Aanmelden kan via bovenstaande link.
Deelname is gratis, er geldt een maximum van 50 deelnemers.

Meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Athena Waarders, ontwikkelingsmanager Janssen de Jong Projectontwikkeling, via tel. 088 355 94 33 of a.waanders@jajo.com.

Het kennisevent ‘Bouwen voor de toekomst’ is een gezamenlijk initiatief van Janssen de Jong Projectontwikkeling, Janssen de Jong Bouw en Janssen de Jong OnderhoudPlus.