Janssen de Jong organiseert samen met haar partners het kennisevent ‘Bouwen voor de toekomst’ in Oost Nederland. Op 14 april a.s. brengen we woningcorporaties, overheid en marktpartijen bij elkaar om kennis te delen en de circulaire bouweconomie aan te jagen. Op het programma staat een paneldiscussie met en door experts op het gebied van duurzaam en circulair bouwen. Onze key-note sprekers nemen u daarnaast mee in de onderwerpen ‘rapid circular contracting’ en ‘waardemaximalisatie’.

Bouwen voor de toekomst

In 2050 moet de Nederlandse bouweconomie volledig circulair zijn. Hoe gaan wij deze hoge ambities in combinatie met stijgende prijzen en een tekort aan woningen gezamenlijk waarmaken?

Op heel veel vlakken zullen we flexibeler, efficiënter en hoogwaardiger dienen te handelen, in zowel ruimtelijke als in procesmatige zin. Om het proces te versnellen en grip te krijgen op de knoppen waaraan gedraaid kan worden hebben we alle partijen in de keten nodig. In tijden van verandering en innovatie draait het juist om partneren, samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.

Het kennisevent vindt op donderdagochtend 14 april 2022 in Enschede plaats. Wij nodigen u van harte uit om hier bij aanwezig te zijn.