SON EN BREUGEL – De Raad van Bestuur van Janssen de Jong Groep maakt bekend dat zij per 1 september 2018 een clusterdirectie aanstelt voor het cluster Projectontwikkeling & Bouw. Deze directie, bestaande uit Louis Camps (50) en Mark van Doorn (39), krijgt een overkoepelende rol. Het gehele cluster bestaat uit: Janssen de Jong Projectontwikkeling, Janssen de Jong Bouw Zuid, Janssen de Jong Bouw Oost, Janssen de Jong Bouw Noord, OnderhoudPlus, Koninklijke Woudenberg en Meesters In.

Camps en Van Doorn worden met hun benoemingen gezamenlijk bestuurlijk verantwoordelijk voor het totale cluster Projectontwikkeling & Bouw. Camps, momenteel algemeen directeur van Koninklijke Woudenberg, wordt per 1 september 2018 tevens benoemd tot algemeen directeur van Janssen de Jong Bouw Zuid. Van Doorn blijft algemeen directeur van Janssen de Jong Projectontwikkeling. Gezamenlijk dragen Camps en Van Doorn de (statutaire) verantwoordelijkheid voor het gehele cluster.

Aafke van der Werf (44), momenteel commercieel directeur van Koninklijke Woudenberg, volgt Louis Camps op en wordt benoemd tot algemeen directeur van Koninklijke Woudenberg.

Met de benoeming van Jan Henk Schipper (43) tot algemeen directeur van Janssen de Jong Bouw Oost en Janssen de Jong Bouw Noord is het nieuwe directieteam compleet. Schipper heeft een brede ervaring in de bouwsector en zal per 1 september 2018 rapporteren aan de clusterdirectie Projectontwikkeling & Bouw.

De belangrijkste reden voor deze nieuwe directiestructuur van het cluster Projectontwikkeling & Bouw is het kunnen bieden van totaaloplossingen en integrale projecten aan haar klanten, zoals duurzame gebiedsontwikkelingen en herbestemmingsprojecten. Daarnaast is het optimaliseren van gedeelde facilitaire zaken, zoals IT, Juridische Zaken en HR een bijkomend voordeel.

De Raad van Bestuur en het nieuwe directieteam hebben alle vertrouwen in deze nieuwe directiestructuur om huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan, succesvol te blijven en waarde te creëren voor de stakeholders van Janssen de Jong Groep.