Janssen de Jong Bouw heeft besloten om nog dit jaar alle nieuwe woningbouwprojecten volgens de Wet Kwaliteitsborging te bouwen. De bouwonderneming stelt dat zij vanaf eind 2019 alle nieuwbouwwoningen realiseert volgens de wetgeving die pas in 2021 van kracht wordt.

Aantoonbaar leveren wat de consument koopt

Op 4 juli 2017 werd het wetsvoorstel aangehouden door oud-minister Plasterk. Op 23 april jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel besproken en op 14 mei a.s. vindt de stemming plaats. Ongeacht de uitkomst van de stemming trekt Janssen de Jong Bouw de verantwoordelijkheid van kwaliteitsborging volledig naar zich toe. “Doorlooptijden van wetsvoorstellen zijn nu eenmaal lang.”, vertelt Louis Camps, directeur cluster Projectontwikkeling en Bouw van Janssen de Jong Groep, ”De essentie van de wet, namelijk aantoonbaar leveren wat we onze klant beloven, omarmen wij volledig. We willen woningen realiseren waar bewoners zich thuis voelen en gelukkig zijn. Aantoonbaar leveren wat onze klant bij ons koopt is hiervoor een vereiste. Bovendien is kwaliteitsborging een goede manier om faalkosten te elimineren. Het eerder toepassen van de nieuwe wetgeving binnen onze organisatie is dan ook een logische stap.”

Kwaliteitsborging absolute noodzaak

Janssen de Jong Bouw realiseert jaarlijks zo’n 500 nieuwbouwwoningen. “De bouwbranche staat bekend om haar hoge faalkosten. Daarnaast bouwen we sneller en in grotere volumes dan een aantal jaar geleden. Het borgen van de kwaliteit van ons product is een absolute noodzaak.”, vervolgt Camps, “De relatie die we hebben met onze klant wordt straks ook volgens de wet evenwichtiger.”

Louis Camps, directeur cluster Projectontwikkeling en Bouw van Janssen de Jong Groep

Onafhankelijke toetsing

In 2017 is Janssen de Jong Bouw bij een aantal pilot projecten gestart met de toepassing van een kwaliteitsborgingssysteem. De kwaliteitsborging is daarbij in iedere stap van het bouwproces concreet gemaakt en getoetst door een onafhankelijke partij. Voordat de bouw start is de eerste kwaliteitstoets op technische uitvoerbaarheid al uitgevoerd. Voorwerk wordt gecontroleerd en eventuele fouten geëlimineerd. Tijdens de realisatie worden de onderdelen van het bouwwerk getoetst aan de vooraf bepaalde kwaliteitseisen. Metingen, registraties, fotomateriaal en documentatie worden digitaal vastgelegd in een gebouwdossier . “Eind 2019 werken we op alle projecten met deze systematiek.”, besluit Camps.

 

Pilotproject nieuwbouw 50 woningen Wijerspark te Hapert