JAJO kijkt, zeker gezien de marktomstandigheden, terug op een financieel goed jaar. De rebranding van JAJO – gestart in 2022 – heeft gezorgd voor meer cohesie in de groep. Er is een goede balans gevonden tussen de decentrale structuur van het ‘platform’ JAJO waarin alle bedrijven zelfstandig ondernemen en het efficiënt centraal regelen van bepaalde zaken zoals ICT. Daarmee is JAJO als organisatie weer op een hoger niveau gekomen. Met focus op de circulaire ambities, wil JAJO excelleren op het gebied van klanttevredenheid, innovaties en talentontwikkeling.

Ondanks branche brede uitdagingen zoals lange bezwaarprocedures, netcongestie, stikstofproblematiek en rentestanden, realiseerde JAJO in 2023 bedrijfsopbrengsten van € 505 miljoen, met € 24 miljoen EBITDA. De nettowinst kwam uit op € 10,1 miljoen. Dit ten opzichte van een nettowinst in 2022 van € 17,5 miljoen. Als gevolg van marktomstandigheden zijn binnen Wonen verschillende projecten later opgestart, waardoor de opleveringen zijn doorgeschoven naar 2024. Dit heeft ook op geconsolideerd niveau geleid tot een lagere omzet in 2023 met een goed winstgevend resultaat. Vrijwel alle bedrijfsonderdelen hebben goed en volgens verwachting gepresteerd. De afname van het netto resultaat op geconsolideerd niveau is het gevolg van een bijzondere waardevermindering op goodwill en een forse pensioenindexatie verplichting waar de sector mee geconfronteerd is. De robuuste winstgevendheid bevestigt de kracht van de bedrijfsstrategie van JAJO.

Kerncijfers
• Bedrijfsopbrengsten: € 505 miljoen (2022: € 534 miljoen)
• Operationeel resultaat (EBIT): € 11 miljoen (2022: € 21 miljoen)
• Resultaat na belasting: € 10,1 miljoen (2022: € 17,5 miljoen)
• Solvabiliteit: 41% (2022: 37%)

Wonen

Door vertraging binnen veel projecten heeft 2023 niet voor alle vestigingen gebracht wat algemeen directeur Wonen Louis Camps had gehoopt. De toekomst ziet er veel zonniger uit, gezien de goed gevulde  opdrachtenportfolio. Daarnaast is er hard gewerkt aan verduurzaming en innovatie.

Terugblik 2023
“We hebben afgelopen jaar minder kunnen produceren dan gehoopt”, begint Louis. “Onder meer door stagnerende verkopen, procedures en vertraagde vergunningverlening door gemeentes. Daardoor viel het financieel resultaat binnen Wonen over 2023 iets tegen, maar de cijfers zijn gelukkig ruimschoots zwart gebleven. Het goede nieuws is dat we zo hard hebben gewerkt aan nieuwe opdrachten, dat we voor  2024 gegarandeerd een meer dan goed gevulde orderportefeuille hebben. Dit jaar gaat echt een heel goed jaar worden.”

Verticaal bouwen met ModuFair
Met het modulair woningbouwconcept ModuFair kan Wonen snel betaalbare en duurzame woningen realiseren. ModuFair onderscheidt zich van andere conceptwoningen door de innovatieve aanpak van het bouwproces. Louis: “Met de One Piece Flow-methode zijn we in staat om in één dag een volledig cascowoning te realiseren die wind- en waterdicht is. Zo zet je in razend tempo woningen op: terwijl het casco voor een tweede woning wordt neergezet, kunnen de elektriciens, timmerlieden en afbouwers al aan de slag in de eerste woning. Dit ‘verticaal bouwen’ doen we nu met alle ModuFairprojecten en proberen we ook binnen de traditionele concepten meer door te voeren.”

MPG onder de norm
Alle casco’s van ModuFair worden van circulair beton gemaakt, afkomstig van zusterbedrijf New Horizon. Louis: “We hebben vorig jaar berekeningen laten verrichten door twee onafhankelijke partijen, Cirkelstad en Alba Concepts. Die concludeerden dat onze ModuFairwoningen van circulair beton een MPG van 0,39 hebben. Dat is ruimschoots onder de MPG-norm van 0,5 die per januari 2025 ingaat. Dit sluit aan op de JAJO-brede ambitie om 25% beter te presteren dan de norm. Er is in de markt dan ook veel interesse voor ModuFair.”

Duurzaamheid
Wonen heeft in 2023 de ambitie geformuleerd om binnen vijf jaar de meest impactvolle, circulaire bouwer te worden. Daarvoor zijn zes duurzaamheidsthema’s opgesteld:
1. 100% CO2-neutraal
2. 25% beter dan de MPG-norm
3. 100% afvalloos
4. 50% circulair bouwen
5. Natuurinclusief bouwen
6. Klimaatadaptief bouwen

Louis: “Om onze ambitie te helpen realiseren, is Judith Doorn afgelopen jaar gestart als manager Duurzaamheid. Zij legt ook de verbinding met andere JAJO-dochterondernemingen, zodat we samen onze duurzaamheidsambities kunnen verwezenlijken. We zijn op verschillende fronten actief: met SmartTrackers onderzoeken we de CO2-uitstoot van onze huisvesting en hoe we die kunnen verminderen met bijvoorbeeld zonnepanelen en betere isolatie. KPI’s voor  natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen helpen de verbetering te kunnen meten. Met ons ModuFair-concept zetten we ook nieuwe duurzame stappen. Zo werken we nu met biobased isolatiemateriaal en een duurzamere prefab fundering.”

Maatschappelijke betrokkenheid
Vanuit betrokkenheid bij de samenleving sponsort Janssen de Jong Bouw het Winterzon Festival in Venlo voor mensen met een beperking. Janssen de Jong OnderhoudPlus sponsort een hardloopevenement in Horst aan de Maas. Daarnaast heeft Janssen de Jong OnderhoudPlus verschillende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst; daarmee staat het bedrijf op trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Klanttevredenheid
De bedrijven van Wonen werken met de Net Promotor Score (NPS) om de tevredenheid van klanten van koopwoningen te meten. Voor 2023 is een mooie 7,3 gescoord, al ligt de ambitie voor volgend jaar wel hoger. Louis: “Bij woningcorporaties meten we de NPS nog niet, dit gaan we vanaf 2024 doen. We krijgen terug dat klanten blij zijn met onze aanpak van het commercieel traject. We begeleiden de klant goed, leggen snel een eerste kostenraming neer, zijn open en durven kritisch te zijn.”

“We hebben afgelopen jaar minder kunnen produceren dan gehoopt. Onder meer door stagnerende verkopen, procedures en vertraagde vergunningverlening door gemeentes. Daardoor viel het financieel resultaat binnen Wonen over 2023 iets tegen, maar de cijfers zijn gelukkig ruimschoots zwart gebleven. Het goede nieuws is dat we zo hard hebben gewerkt aan nieuwe opdrachten, dat we voor 2024 gegarandeerd een meer dan goed gevulde orderportefeuille hebben. Dit jaar gaat echt een heel goed jaar worden.”

Louis Camps

Algemeen directeur Wonen, JAJO

Janssen de Jong Bouw

Janssen de Jong Bouw heeft afgelopen jaar verschillende woningbouwprojecten gerealiseerd in onder andere Best, Erp en Oldenzaal. Een hoogtepunt was de oplevering van het Amadeiro-project, een groot, complex utilitair woningbouwproject op het voormalig KPN-terrein in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Louis: “Hier hebben we 220 duurzame appartementen, 3.600 m2 hoogwaardige kantoorruimten, een
ondergrondse parkeergarage en een openbaar toegankelijke binnentuin gerealiseerd. Een van onze kernwaarden is Lef en dat hadden we zeker nodig voor dit project, want er waren de nodige uitdagingen. Zo lag er een enorm groot kabelnetwerk in de grond, moesten zendmasten worden verplaatst en een atoombunker worden verwijderd. Het project ligt midden in het centrum, met veel bewoners eromheen. Het vergde goed omgevingsmanagement en dat is ook gelukt: we hebben hiervoor veel complimenten gekregen.”

Vooruitzichten 2024
Louis: “Janssen de Jong Bouw krijgt er een nieuwe vestiging bij die zich richt op de regio Utrecht-Amsterdam, een interessante groeimarkt. We beginnen in het Utrechtse Houtwerk I, maar uiteindelijk zal er een eigen vestigingslocatie komen.” Enkele projecten van Janssen de Jong Bouw in 2024 zijn de verbouwing van het oude V&D-gebouw in het centrum van Maastricht tot twee verdiepingen voor een modewinkel met daarboven appartementen en een groot project in de Utrechtse wijk Merwede met 180 woningen. “Het is al bekend dat er veel werk voor 2025 aankomt. De portfolio voor de vorig jaar geïntroduceerde waardestroom ‘Utilitaire woningbouw’ is goed gevuld voor de aankomende jaren. Ook hebben we mooie opdrachten van woningcorporaties met 377 woningen in uitvoering waarvan er 268 opgeleverd worden in 2024 en 108 in 2025.”