JAJO kijkt terug op een financieel succesvol jaar met hoge klanttevredenheidsscores, betrokken medewerkers, de lancering van een nieuw merk (Revolve Development) en een overname (Beheer & Onderhoud ERA Contour). De viering van het 80-jarige jubileum in 2022 was het startsein voor een koerswijziging waarbij de ontwikkeling van een nieuwe naam, een aangescherpte missie en visie en bijpassende huisstijl centraal stonden. Met dochterondernemingen die bouwen, ontwikkelen, onderhouden, herstellen en oogsten is JAJO in staat de materiaalkringloop te sluiten. Dat dit een sterke en unieke combinatie vormt, blijkt uit de hoeveelheid mooie en duurzame projecten die zijn gerealiseerd.

Ondanks de geopolitieke spanningen in de wereld en de uitdagingen in de vastgoedsector zoals materiaaltekorten en de CO2 uitstoot die drastisch omlaag moet, realiseerde JAJO in 2022 bedrijfsopbrengsten van € 534 miljoen. Dit is een stijging van 16% ten opzichte van 2021. De nettowinst kwam uit op € 17,5 miljoen. Dit ten opzichte van een nettowinst in 2021 van € 18,1 miljoen. De totale liquiditeitspositie bedroeg per 31 december € 33 miljoen, hetgeen ten opzichte van 2021 een mutatie is van € 9 miljoen.

Kerncijfers

•    Bedrijfsopbrengsten: € 534 miljoen (2021: € 461 miljoen)
•    Operationeel resultaat (EBIT): € 21 miljoen (2021: € 22 miljoen)
•    Resultaat na belasting: € 17,5 miljoen (2021: € 18 miljoen)
•    Solvabiliteit: 37% (2021: 42%)

Een duurzame toekomst is de enige toekomst
Met als missie Closing the circle, together focust JAJO vol op haar duurzaamheidsambities. Ivo van der Mark, CEO: “JAJO voelt heel sterk de verantwoordelijkheid om te verduurzamen. Als we willen dat alles zo blijft, zal alles moeten veranderen. Er is kennis, doorzettingsvermogen en creativiteit nodig. En wel nu. JAJO is klaar om het nieuwe fundament te leggen. Eén die de wereld en de vastgoedbranche echt vooruit helpt. Door het elke dag weer een beetje beter te doen, dragen wij bij aan een leefbare, duurzame en betaalbare toekomst voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen.”

Kompas in Vooruitgang: inspireren en activeren
De noodzakelijke verandering in de vastgoedsector is echter alleen mogelijk door samen te werken met de hele keten van partners, leveranciers, opdrachtgevers en andere bouwbedrijven. Daarom introduceerde JAJO het platform ‘Kompas in Vooruitgang‘. Met relevante content over best practices, kennis en inzichten over duurzame en circulaire initiatieven wil JAJO anderen inspireren en activeren.

Vooruitzichten
De omzet zal naar verwachting in 2023 consolideren. We hebben een goed gevulde orderportefeuille. Daarbij is wel een slag om de arm nodig, want door de rentestijgingen is de markt een stuk onzekerder geworden. Dit leidt in ieder geval tot een langere doorlooptijd van projecten, waardoor de druk op de materiaalvraag waarschijnlijk wat vermindert. Verder kunnen we last gaan krijgen van de stikstofproblematiek. De afgifte van bouwvergunningen in Brabant is stopgezet hetgeen eind 2023 voor nieuwe projecten een probleem kan vormen. Hierdoor is het lastig nauwkeurige voorspellingen te doen. We verwachten voor 2023 wel een gelijkblijvend nettoresultaat als in 2022.

Bekijk het volledige persbericht.

 

Wonen

Wonen heeft flinke stappen gezet met het modulaire woningbouwconcept ModuFair, 4D-planning is een groot succes op de bouwplaats, de onderhoudstak groeit als kool en er zitten prachtige projecten in de pijplijn. “De organisatie staat als een huis”, concludeert algemeen directeur Wonen Louis Camps tevreden.

Terugblik 2022
Als Louis Camps terugkijkt naar hoe hij het afgelopen jaar heeft beleefd, dan ziet hij een organisatie met meer zelfvertrouwen. “We zijn een stuk assertiever geworden; in de eerste plaats in hoe we onszelf positioneren in de markt, maar ook intern. We merken dat we weer wat creatiever en slimmer zijn geworden, daardoor doen we alles met meer lef.” Met ModuFair bijvoorbeeld heeft Wonen in 2022 geëxperimenteerd met casco’s van circulair beton, afkomstig van zusterbedrijf New Horizon. Louis: “Beton is het meest vervuilende onderdeel van een woning. Uit onze proeven blijkt dat het hergebruik van beton prima werkt. Daarom hebben we besloten dat alle casco’s van ModuFair voortaan van circulair beton worden gemaakt.”

One Piece Flow/4D-planning
Een ander succes is het invoeren van werken volgens One Piece Flow en de daaraan gekoppelde 4D-planning, waarbij het bouwproces binnen BIM visueel wordt gemaakt met een animatiefilmpje. Per dag kun je zo precies zien wat er moet gebeuren en welke materialen daarvoor nodig zijn. “Hoofd Waardecreatie Karel Kalis heeft de invoering van 4D-planning begeleid en iedereen enthousiast gemaakt”, vertelt Louis. “Je kunt heel efficiënt bouwen, met veel minder fouten. Het werkt fantastisch, we zetten 4D-planning nu op veel projecten binnen Wonen in. Bij ModuFair bouwen we dankzij 4D-planning verticaal in plaats van horizontaal: op dag 1 bouwen we woning 1 helemaal op, op dag 2 woning 2 en zo verder. Het gaat veel sneller, en tegelijkertijd is er ook meer rust op de bouwplaats omdat iedereen veel beter is voorbereid en beter weet wat hij moet doen. De bouwers zijn er dan ook superblij mee, ze gaan highfivend over de bouwplaats!”

Duurzaamheid
Louis: “We zijn met heel veel concepten bezig om de CO2-uitstoot van onze producten te verkleinen. De grootste impact maken we door te werken met duurzame bouwmaterialen zoals circulair beton en hout. Een nieuwe ontwikkeling is ‘Houtwijs’; onder die naam zijn we een samenwerking gestart met een architect en een ontwikkelaar om meer houtbouw te realiseren. Daarvoor zoeken we opdrachtgevers die houtbouw willen. Afgelopen jaar hebben we de voorbereidingen voor Houtwijs getroffen, in 2023 gaan we live.”

Klanttevredenheid
Wonen werkt met de Net Promotor Score om de tevredenheid van klanten te meten. Voor de bouwbedrijven is de score een 7,7. Bij Janssen de Jong OnderhoudPlus wordt de klanttevredenheid door de woningcorporaties gemeten. Dit bedrijfsonderdeel scoort steeds torenhoog: een ruime 8.

“Je kunt heel efficiënt bouwen, met veel minder fouten. Het werkt fantastisch, we zetten 4D-planning nu op veel projecten binnen Wonen in. Bij ModuFair bouwen we dankzij 4D-planning verticaal in plaats van horizontaal: op dag 1 bouwen we woning 1 helemaal op, op dag 2 woning 2 en zo verder. Het gaat veel sneller, en tegelijkertijd is er ook meer rust op de bouwplaats omdat iedereen veel beter is voorbereid en beter weet wat hij moet doen. De bouwers zijn er dan ook superblij mee, ze gaan highfivend over de bouwplaats!”

Louis Camps

algemeen directeur Wonen, JAJO

Janssen de Jong Bouw

Janssen de Jong Bouw kende tot nu toe twee waardestromen binnen de bouwbedrijven:

  1. Een conceptmatige waardestroom met het eigen concept ModuFair – Daarbij bouwt het bedrijf zo veel mogelijk onderdelen fabrieksmatig en zet ze op de bouwplaats in elkaar.
  2. Maatwerkprojecten – Alles wat niet in ModuFair past maar niet groot en complex is.

Daar is nu een derde waardestroom aan toegevoegd:

3. Utilitaire woningbouw – Het bouwen van meer complexe, grotere werken.

Louis: “Het Amadeiro-project markeert het begin van deze nieuwe waardestroom. Het is een mooi project waarin we 220 appartementen bouwen met een grote ondergrondse parkeerkelder in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. In 2023 leveren we het laatste deel op. We zijn enthousiast over dit soort grootschalige projecten, daarom hebben we besloten ons hier nog meer op te gaan richten.”

Bijzondere projecten
In Nijmegen heeft Janssen de Jong Bouw Oost afgelopen jaar flink gebouwd aan 155 woningen en een parkeerhuis in het project Hart van de Waalsprong. De realisatie van het parkeerhuis was in handen van zusterbedrijf Hercuton. Dit project is in 2023 afgerond. Een ander bijzonder project is het appartementencomplex in Kampen, dat circulair met ModuFair gebouwd gaat worden in 2023. Louis: “In 2022 wonnen we met het ontwerp voor dit complex zelfs de Circular Award van het ministerie van VROM, een prachtig compliment.”

Vooruitzichten 2023
“We hebben vorig jaar bewust gekozen om aan meer  tenders mee te doen”, zegt Louis. “Dat is een goede keuze geweest, want daardoor hebben we behoorlijk wat werk weten aan te nemen en zit er heel veel in de pijplijn. Rond de bouwvak zullen er weer een aantal mooie projecten starten in Kampen en Enschede. En in de regio Arnhem-Nijmegen wordt gestart met de bouw van 70 woningen in het project Dijkzone te Nijmegen en het ‘Hof van Huesse’ in het centrum van Huissen.”

Van Zanten Vlaardingen
Na de overname van Van Zanten Vlaardingen in 2021 is dit familiebedrijf in bouw en onderhoud in razend tempo ingepast tussen de andere onderdelen van Wonen. “Een mooie uitbreiding voor ons, met een geweldige orderportefeuille”, zegt Louis. “Nagenoeg alle medewerkers zijn aangebleven, we hebben bijna geen verloop gehad. Dat is een goed teken. Iedereen was ook heel blij met onze investering in het bedrijf.”

Vooruitzichten 2023
Voor 2023 wordt een mooi rendement verwacht. Louis: “Er zit een enorme potentie in deze vestiging. We hebben in Rotterdam nu een paar projecten lopen. Vorig jaar kwam er een mooie nieuwe opdracht bij: De Stede in Den Haag, met de bouw van 82 appartementen. Die zijn in 2023 volop in aanbouw.”