Wat is nu eigenlijk de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Wat gaan we ervan merken? En hoe gaan we er bij Janssen de Jong Bouw nu al mee om? Een nieuwe wet roept altijd veel vragen op, vandaar dat we in gesprek zijn gegaan met Robert-Jan de Bruin om een en ander op te helderen.

Op 7 mei 2019 meldde Janssen de Jong Bouw al dat het vanaf eind 2019 alle nieuwbouwwoningen volgens de Wet kwaliteitsborging (Wkb) zou gaan bouwen. Een vooruitstrevende gedachte, gezien de wetgeving pas in 2021 ingaat. “Doorlooptijden van wetsvoorstellen zijn nu eenmaal lang”, gaf Louis Camps, directeur cluster Projectontwikkeling en Bouw van Janssen de Jong Groep destijds al aan. ”De essentie van de wet, namelijk aantoonbaar leveren wat we onze klant beloven, omarmen wij volledig. We willen woningen realiseren waar bewoners zich thuis voelen en gelukkig zijn. Aantoonbaar leveren wat onze klant bij ons koopt is hiervoor een vereiste. Bovendien is kwaliteitsborging een goede manier om faalkosten te elimineren. Het eerder toepassen van de nieuwe wetgeving binnen onze organisatie is dan ook een logische stap.”

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en hebben de ontwikkelingen zeker niet stilgestaan. Tijd om de implementatie van de nieuwe wet eens onder de loep te nemen met Robert-Jan, hij is als KVM manager namelijk nauw betrokken bij de implementatie van de nieuwe wet.

Wat is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

Deze nieuwe wet moet ervoor gaan zorgen dat beter is geborgd dat de opdrachtgever dan wel woonconsument een gebouw krijgt dat minimaal aantoonbaar voldoet aan het Bouwbesluit en de garantieregeling. Daarnaast wordt de positie van onze opdrachtgevers versterkt. Wanneer na de oplevering blijkt dat er klachten zijn, dan moet de aannemer aantonen dat de woning wel voldoet aan de regelgeving. Het is dus van belang om op het juiste moment de juiste registraties uit te voeren. Projectteams, eventueel bijgestaan door de externe kwaliteitsborger, dienen een technische risicobeoordeling uit te voeren.

Wat gaan we merken van de Wet kwaliteitsborging?

Bouw- en Woningtoezicht hoeft bij het aanvragen van de omgevingsvergunning het ontwerp niet meer technisch te toetsen. Hiervoor in de plaats komt een kwaliteitsborger. Vanaf 2021 geldt dit voor grondgebonden woningen (gevolgklasse 1). Complexere gebouwen, zoals appartementen (gevolgklasse 2), krijgen hier pas na 2024 mee te maken. Voortaan bezoekt dus de kwaliteitsborger de bouwplaats in plaats van de gemeente. Deze kwaliteitsborger moet bij oplevering verklaren dat het gebouw voldoet aan het bouwbesluit en de verstrekte garanties. Alhoewel de aannemer verantwoordelijk blijft kan, als later blijkt dat de verklaring onterecht is verstrekt, de kwaliteitsborger zijn bevoegdheid verliezen.

Het is dus heel belangrijk dat de kwaliteitsborger vanaf het ontwerpproces tot en met de oplevering goed wordt geïnformeerd. Iedere techneut in het bouwproces krijgt te maken met de wet. Technische risico’s in de ontwerpfase dienen aantoonbaar door vertaald te worden naar een ontwerp dat voldoet aan het bouwbesluit. Daarnaast dient tijdens de uitvoeringsfase het uitvoerend team te bouwen wat is afgesproken. Wijzigen mag alleen als aangetoond wordt dat het voldoet aan het bouwbesluit.

Waarom is de Wet kwaliteitsborging er gekomen?

De wet is er gekomen omdat er te veel calamiteiten zijn met betrekking tot constructieve veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport. Door de aannemer meer verantwoordelijk te maken is het de verwachting dat de aannemer alleen begint met bouwen wanneer het ontwerp goed is en dat de woonconsument goed geïnformeerd wordt.

Hoe gaan wij als Janssen de Jong Bouw om met de Wet kwaliteitsborging?

Binnen Janssen de Jong Bouw is het verplicht om alle projecten op te leveren in Ed Controls. Dit is een softwarepakket waarin wij digitaal onze kwaliteitsborging beheren. In de afgelopen jaren zijn er ook al diverse standaarden ontwikkeld welke inmiddels op alle nieuwbouwprojecten worden toegepast. Denk hierbij aan keuringsplannen en audits in Ed Controls. Deze standaarden worden, vooruitlopend op het ingaan van de wet, al gebruikt en getoetst door externe kwaliteitsborgers zoals Nieman en Oculus.