Het is vandaag de dag van de BHV. Een mooi moment voor een interview met Walter de Beijer, kostendeskundige bij Janssen de Jong Bouw én eerste BHV’er van het kantoorgebouw in Son en Breugel, over bedrijfshulpverlening.

“Ik ben dit gaan doen omdat ik actief wil kunnen bijdragen als er hulp verleend moet worden. Maar ook omdat ik wil weten hóe ik in zo’n situatie het beste kan handelen”, aldus Walter. Sinds juni is hij als eerste BHV’er actief op de vestiging in Son een Breugel. In dat gebouw is ook zusterbedrijf Janssen de Jong Projectontwikkeling gevestigd. Walter: “Iedere vestiging en ieder bedrijf heeft eigen bedrijfshulpverleners. Echter, op het moment dat het brandalarm afgaat in het gebouw maakt het niet uit voor welk bedrijf je werkt. Dan moet je als één BHV ploeg meteen in actie kunnen komen en weten wie wat doet. Als eerste BHV’er neem ik daarin het voortouw.”

Oefenen en verbeteren
De BHV ploeg in Son en Breugel bestaat uit zeven personen die allemaal een BHV-opleiding hebben gevolgd. Daar leer je hoe je in de meest voorkomende gevallen moet handelen. “Die opleiding is de basis. Eigenlijk begint het echte werk daarna. Er moet een plan komen voor jouw vestiging wat je continu oefent en evalueert. Niet alleen om de kennis actueel te houden, ook omdat situaties kunnen wijzigen. Zo hebben we onlangs een verbouwing van het kantoor gehad. Dan is het wel belangrijk dat wordt gecheckt of de vluchtroutes en veiligheidsvoorzieningen nog actueel zijn. Ook het thuiswerken is zo’n nieuwe situatie. Want zijn er door het thuiswerken wel voldoende bedrijfshulpverleners in het gebouw aanwezig? Dat is iets waar we nu alert op zijn”, vertelt Walter.

“Ieder jaar oefenen we een keer live. Daarnaast blijven we up-to-date door gebruik te maken van ‘tabletop simulaties’. Kortgezegd simuleren we dan op basis van plattegronden hoe we tijdens een noodsituatie te werk gaan. Naast dat het goed zichtbaar maakt waar de verbeterpunten zijn, is het voordeel dat we zo bijblijven zonder heel het gebouw op z’n kop te zetten.”, lacht Walter. Verbeterpunten staan ook standaard op de agenda. “In Son en Breugel zijn BHV’ers via het algemeen nummer 2222 te bereiken. Samen met ICT onderzoeken we of we daar een groepsgesprek van kunnen maken zodat je geen portofoons of walkie talkies meer nodig hebt. Goede onderlinge communicatie is in situaties waarin je snel moet handelen heel belangrijk.”

Alert zijn
En wat kunnen collega’s zelf doen? “Het is goed als collega’s en bezoekers zelf ook alert zijn op waar ze zich in een gebouw bevinden, hoe de vluchtroute loopt en waar verzamelpunten zijn. Zeker als je gebruik maakt van flexibele werkplekken. Je bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. En BHV ondersteunt je hierbij.

Tot slot, zijn er veel situaties geweest waarin je echt in actie moest komen? Walter: “We hebben een keer een bezoeker gehad die onwel werd. Gelukkig voelde deze persoon zich na een glaasje water weer beter. Ik hoop ook echt dat we altijd op de achtergrond mogen blijven. Ik blijf liever met training up-to-date dan mijn kennis in de praktijk toe te moeten passen.”

Reden te meer om op de dag van de BHV alle bedrijfshulpverleners in het zonnetje te zetten en te bedanken voor jullie inzet voor veiligheid op de werkvloer. Jullie zijn goud waard!