Ondanks de gevolgen van de coronapandemie toont Janssen de Jong Groep een uitstekend jaar met een van haar best behaalde financiële resultaten ooit. De nettowinst kwam uit op € 17,4 miljoen. Dit ten opzichte van een nettowinst in 2019 van € 14,9 miljoen. Het nettoresultaat steeg met circa 17%. Janssen de Jong Groep realiseerde in 2020 bedrijfsopbrengsten van € 391 miljoen. Dit is een stijging van 11% ten opzichte van 2019. De totale liquiditeitspositie bedroeg per 31 december 2020 € 53 miljoen, wat ten opzichte van 2019 een verbetering is van € 30 miljoen.

Kerncijfers
• Bedrijfsopbrengsten: € 391 miljoen (2019: € 353 miljoen)
• Operationeel resultaat (EBIT): € 25 miljoen (2019: € 19 miljoen)
• Resultaat na belasting: € 17 miljoen (2019: € 15 miljoen)
• Solvabiliteit: 41% (2019: 41%)

Ingrijpende duurzame veranderingen
De coronapandemie die uitbrak in maart 2020 heeft de wereld veranderd. Organisaties moesten versneld digitaliseren en flexibel en dynamisch omgaan met continu veranderende marktomstandigheden. Het bleek een reset voor veel vastgeroeste werkwijzen en gewoontes. Daarnaast raakte het circulaire debat in een stroomversnelling. Dit debat sluit perfect aan bij de ambitie van Janssen de Jong Groep, waarin duurzaam ondernemen en hergebruik van materialen centraal staan. De noodzaak hiervan is meer dan duidelijk. We staan aan de vooravond van ingrijpende duurzame veranderingen. Juist op dat vlak voelt Janssen de Jong Groep zich verantwoordelijk om een voortrekkersrol in te nemen in de Nederlandse bouwwereld.

Circulaire ambitie
De wereld van nu vraagt om verandering. Janssen de Jong Groep is zich bewust van de schaarste en uitputting van grondstoffen, maar ook van de milieu-impact die wij als bouwsector hebben. Die is te hoog en moet omlaag. Alleen dan behalen we de klimaatdoelen en realiseren we samen een duurzame en gezonde toekomst.

Door de samenwerking met New Horizon Urban Mining worden materialen niet gesloopt, maar geoogst. De bebouwde omgeving is haar magazijn en zit vol bruikbare grondstoffen. De vrijgekomen, geoogste materialen worden hergebruikt in de projecten van de bouwbranche en de dochterondernemingen binnen de Groep. Zo haalt Janssen de Jong Groep haar CO2-footprint omlaag en draagt zij bij aan de wereld van morgen

Transformatie
Er heeft in 2020 een herschikking van de clusters binnen Janssen de Jong Groep plaatsgevonden. Dit om als Groep te kunnen transformeren van een Groep van bouwspecialisten naar een partner in de vastgoedcyclus. Door de strategische samenwerking met New Horizon Urban Mining heeft Janssen de Jong Groep de hele cyclus van vastgoed – van nieuwbouw, onderhoud, restauratie & renovatie, herontwikkeling en het oogsten van materialen – onder één dak.

Janssen de Jong Groep heeft zich zo ontwikkeld tot een impactvolle strategische partner met een innovatieve visie. Wij zijn voorloper in het ontwikkelen en toepassen van circulaire totaaloplossingen in de leefomgeving. In Nederland, Polen en de Caribbean. Janssen de Jong Groep zorgt voor beweging in de markt. en dat is wat Janssen de Jong Groep wil. Nu én in de toekomst.

Janssen de Jong Bouw

Terugblik 2020
In 2020 lanceert Janssen de Jong Bouw een nieuw woningbouwconcept: ModuFair. Janssen de Jong Bouw is hiermee hard op weg naar een volledig geprefabriceerde woning. Een circulariteitsvariant is ontwikkeld in CLT en staat klaar om vermarkt te worden. De traditionele waardestroom groeit in 2020, o.a. door de acquisitie van twee grote, complexe binnenstedelijke projecten; Amadeiro in Den Bosch en Hart van de Waalsprong in Nijmegen.

Het werken in waardestromen is uitgerold in alle vestigingen, zowel Noord, Oost als Zuid. Teams werken van begin tot eind aan een project en er zijn geen overdrachtsmomenten meer. Het kantoor in Son en Breugel is gerestyled zodat ook de werkomgeving een positieve bijdrage levert aan deze manier van werken.

“Met aandacht voor groei staat 2021 in het teken van twee waardestromen: enerzijds het traditioneel bouwen van complexe, binnenstedelijke opgaven, anderzijds de doorontwikkeling van woningbouwconcept ModuFair.”

 

Vooruitzichten 2021
In 2021 staat de doorontwikkeling van ModuFair in diverse product-markt-combinaties op de agenda, zoals een hoogbouwvariant. Daarnaast gaat het eerste ModuFair CLT-project van start. Ook gaat Janssen de Jong Bouw strategische samenwerkingen aan, zoals in project LEVELS in Utrecht.  In het tweede kwartaal opent Janssen de Jong Bouw een nieuwe vestiging in Arnhem.

Het werken in waardestromen krijgt verder vorm in elke vestiging. Teams krijgen daarin begeleiding op het gebied van waardecreatie conform de lean-gedachte en het werken in een one-piece-flow. ‘Het nieuwe beoordelen’ biedt ruimte voor groei en ontplooiing van medewerkers door aandacht te schenken aan persoonlijke competenties en ambities.

Duurzaam ondernemen
Janssen de Jong Bouw richt zich de komende jaren op een drietal thema’s: betaalbaarheid, circulariteit en geluk & gezondheid. Het bedrijf gaat verder op weg naar afvalloos bouwen en heeft zich ten doel gesteld dat alle projecten binnen 5 jaar 50% circulair zijn.