Een nieuwe fase van project Neeldervelt in Roermond, een nieuwe start bouw en natuurlijk nieuwe bewoners! Dat zijn wat ons betreft genoeg redenen om met elkaar te proosten. Daarom hebben we op 28 september jl., samen met de toekomstige bewoners van de 33 woningen in fase 5, een feestje op de bouwplaats gevierd.

Wethouder Dirk Franssen feliciteerde de kopers namens de gemeente met hun nieuwe woning en heette eventuele nieuwe inwoners welkom in Roermond. Als voormalig bewoner van het stadsdeel Maasniel was hij verheugd om op deze locatie zijn eerste officiële bouwhandeling als wethouder van economie, stedelijke ontwikkeling & financiën te mogen verrichten. Daarbij is dit project voor de gemeente Roermond extra bijzonder omdat dit het eerste project is dat conform de Wet kwaliteitsborging (Wkb) wordt uitgevoerd.

Kennismaken
Namens Janssen de Jong Bouw informeerde projectmanager Rob Venmans de kopers over de bouwplanning en stelde hij het bouwteam onder leiding van uitvoerder André Coumans voor. Rob Crul, regiomanager Zuid van Janssen de Jong Projectontwikkeling, had voor de kopers nog een presentje in de vorm van een doosje met stekjes die met de woning mee kunnen groeien. Vervolgens was het tijd voor de toekomstige bewoners om met de buren kennis te maken én om alvast de plek van hun toekomstige woning te betreden.

Fase 5 van Neeldervelt
De vijfde fase van Neeldervelt bestaat uit tien twee-onder-een-kapwoningen, drie vrijstaande villa’s en drie ruime kavels. Daarnaast bieden we diverse levensloopbestendige woningen aan, in de vorm van vier parkwoningen, zes walwoningen en tien tweekappers. De verkoop is begin 2022 gestart en op een aantal levensloopbestendige woningen na, zijn alle woningen verkocht. De bouw bevindt zich in het afrondende stadium van de bouwrijpfase.

Over de Wet kwaliteitsborging (Wkb)
De Wkb wordt vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs ingevoerd en zorgt ervoor dat een zogeheten private kwaliteitsborger (vergelijkbaar met een APK-keurmeester) de bouw voortaan toetst aan de bouwtechnische regels. Als er een vergunning voor het bouwen wordt aangevraagd, gaat de gemeente deze dus straks niet meer toetsen aan het Bouwbesluit (de bouwtechnische regels). Dit zal de private kwaliteitsborger gaan doen zowel tijdens het ontwerp als op de bouwplaats. De bouwer zal deze zélf moeten inschakelen. De gemeente doet als bevoegd gezag een stapje terug, maar blijft wel verantwoordelijk voor de handhaving.