Terwijl op beleidsniveau in Nederland wordt nagedacht over invulling van de Digideal GO (Digitalisering Gebouwde Omgeving), zijn bedrijven al bezig met de digitalisering, waaronder ook Janssen de Jong Bouw. Termen zoals een Digital Twin en het werken met een CDE (Common Data Environment) zijn ook bij Janssen de Jong Bouw van toepassing.

De Digital Twin is een virtuele representatie van een bouwwerk, zoals een blok woningen. De Digital Twin wordt gebruikt ten behoeve van het beheer van assets gedurende de levenscyclus van een bouwwerk. Een asset is daarmee een object dat onderhoud behoeft, bijvoorbeeld een lamp welke een keer moet worden vervangen, of een brandslanghaspel die gekeurd en af en toe doorgespoeld moet worden. Nu zijn wij bij Janssen de Jong Bouw nog niet zo bezig met de beheerfase van een bouwwerk, echter door het opleveren van het virtuele bouwwerk zijn wij daar wel op voorbereid. Ook de opdrachtgever welke in de toekomst mogelijk gebruik wil maken van virtuele assets, is geholpen met het proces zoals nu bij Janssen de Jong Bouw geïmplementeerd.

Een gedeelde data omgeving

De CDE (common data environment), ofwel gedeelde data omgeving, zorgt ervoor dat projectpartners niet meer zoveel hoeven te mailen naar andere partners en naar Janssen de Jong Bouw. De informatie wordt op een gedeelde server opgeslagen en iedereen met toegang kan dit downloaden en bekijken. De meerwaarde van een gedeelde data omgeving, zit vooral in het feit dat de postkamerfunctie bij de werkvoorbereiders van Janssen de Jong Bouw verdwijnt. Waar in het verleden veel email verkeer plaatsvond, wordt data nu op een gedeelde omgeving geplaatst en gevonden. Langzaam wordt de gedeelde data omgeving steeds eerder in het proces betrokken, zodat er uiteindelijk vanaf het initiatief tot en met de oplevering op een zelfde manier wordt omgegaan met data.

Klein beginnen

Op dit moment richt de implementatie zich op de uitvoering. Klein beginnen, om steeds groter door te pakken. Het project Schaversvelden in Heeze wordt gebruikt om te laten zien wat BIM kan betekenen in de uitvoeringsfase. Het gaat hierbij om het raadplegen van modeldata, zoals ook traditioneel wordt gekeken naar tekeningen. Het hergebruik van informatie en het communiceren, zowel intern als extern. De uitvoerder wordt opgeleid in het werken met modeldata en het communiceren hieromtrent, waarmee de digitalisering binnen Janssen de Jong ook doordringt op de bouwplaats. Daar worden wij allemaal blij van. De kreet ‘Let’s build happiness’ is dan ook uitstekend gekozen in deze tijd van BIM en digitalisering.