Na maanden van voorbereiding is in de ochtend van vrijdag 2 oktober, digitaal en dus volledig coronaproof, het contract voor de verbouwing van project NoiZ ondertekend door de betrokken partijen.

Nachtopvang in Zelfbeheer (NoiZ) biedt een slaapplaats voor de nacht aan dak- en thuislozen. De NoiZ wordt beheerd door mensen die zelf dakloos zijn geweest en dus begrijpen hoe het is om dakloos te zijn. Janssen de Jong Bouw zal in opdracht van de Gemeente Utrecht het pand van de NoiZ aan de Keulsekade in het centrum van Utrecht verbouwen.

Na de verbouwing wordt het pand in gebruik genomen door Stichting de Tussenvoorziening voor de opvang van dak- en thuislozen. De totale bouwtijd is 30 weken.