Joey Zwarts is een veelzijdige collega die geen moeite heeft met ‘out of the box’ denken. Als innovatiestrateeg onderzoekt en jaagt hij thema’s aan die voor de organisatie van belang zijn. Zelf is hij ook continu in ontwikkeling. Dat blijkt wel uit het feit dat hij onlangs de Master Circulaire Economie heeft afgerond. Naast zijn werk, welteverstaan. Hoog tijd voor een introductie in de rubriek ‘Collega aan het woord’. 

Joey, kun je jezelf even voorstellen? Wat doe je en waar (her)kennen we je van?
Ik ben Joey Zwarts, 32 jaar en werk als Innovatiestrateeg bij Janssen de Jong Bouw. Dit betekent dat ik me voornamelijk bezighoud met de toekomstbestendigheid van de organisatie en probeer mee te denken over hoe we onze strategische doelen kunnen realiseren. Ik onderzoek, begeleid en jaag de thema’s aan die voor onze organisatie belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan circulair bouwen, optimalisatie van onze woonproducten en onze interne projectprocessen.

Wat heb je met de bouw?
Ik heb Bouwkunde gestudeerd in de richting architectuur en later nog stedenbouw. De techniek, het tekenen, ontwikkelen en creëren heb ik altijd leuk gevonden. Je begint vaak met een concept en uiteindelijk kom je tot iets heel tastbaars. Wat tegelijk een maatschappelijk behoefte vervuld, namelijk de behoefte om te wonen.

Wat is voor jou belangrijk om met plezier naar je werk te gaan?
Ik vind uitdagende vraagstukken en gezelligheid met collega’s heel belangrijk. Als innovatiestrateeg ligt de uitdaging in het concreet en toepasbaar maken van abstracte thema’s. Als ‘shared service’ zet ik me in voor alle bedrijven in het Cluster Wonen. Daarnaast ben ik voorzitter van de huidige OR van Janssen de Jong Bouw Zuid en Janssen de Jong OnderhoudPlus Zuid. En wellicht heb je me ook weleens voorbij zien komen in de vlogs die ik voor verschillende vestigingen heb gemaakt. Die afwisseling en dynamiek vind ik heel prettig.

Bij Janssen de Jong Bouw krijg je veel ruimte om je werk zelf in te vullen. En als je je ambities kenbaar maakt, krijg je alle ruimte om je te ontwikkelen.

Joey Zwarts – Innovatiestrateeg

Hoe gaat Janssen de Jong Bouw om met ambities en groei?
Janssen de Jong Bouw is een mensgerichte organisatie. Niet alleen krijg je veel ruimte om je werk zelf in te vullen, als je je ambities kenbaar maakt, krijg je alle ruimte om je te ontwikkelen. Ik ben oorspronkelijk als planvoorbereider gestart. Privé was ik bezig met technologische innovatie in de vorm van een start up. Janssen de Jong Bouw startte met werken vanuit waardestromen en de behoefte aan innovatie groeide. Door mijn achtergrond, ervaringen en ambities werd ik gevraagd of ik me zou willen verdiepen in het aanjagen van innovaties en duurzaamheidstransities. Inmiddels werk ik al twee jaar fulltime als innovatiestrateeg en heb ik zojuist de opleiding Master Circulaire Economie aan de HAN afgerond.

Waarom heb je gekozen om de Master Circulaire Economie te gaan doen?
Allereerst omdat ik persoonlijk meer zingeving zocht. Ik wil op een bewuste manier bijdragen aan duurzaam ondernemen. Niet alleen kijken naar wat goed is voor het bedrijf maar ook voor mens en milieu. De Master Circulaire Economie richt zich op hoe je duurzaamheidsvraagstukken aanpakt en mensen meekrijgt in de verandering naar een circulaire economie. Bij de Janssen de Jong-bedrijven staat dit thema hoog op de agenda en ligt de ambitie om voor te lopen in de transitie naar een circulaire bouweconomie. Een perfecte match dus want ik kan de theorie meteen in praktijk brengen.

Wat betekent dit voor je werk bij Janssen de Jong Bouw?
Innoveren is een systeem, een mindset en vergt een bepaalde manier van werken. Door de inhoudelijke kennis uit de opleiding kan ik een grotere bijdrage leveren aan het behalen van de ambities van de organisatie.

Waar ben je het meest trots op in je werk?
Dat ik kan bijdragen in de transitie die we doormaken. Innoveren vergt geduld, collegialiteit en lef, ook van een organisatie. Janssen de Jong Bouw is volop in beweging en de thema’s zijn soms wat abstract. Ik vind het mooi dat ik kan helpen om het makkelijker te maken. Het vervullen van zo’n nieuwe rol gaat met vallen en opstaan. Je stoot weleens je neus en moet soms kwetsbaar durven zijn maar uiteindelijk zie je toch verschuivingen en veranderingen ontstaan. Een mooi voorbeeld is het initiatief om een stem te geven aan de goede ideeën die op de bouwplaats ontstaan. Dit is nu een vast onderdeel binnen het proces en langzaamaan worden verbeteringen en optimalisaties doorgevoerd. Daar ben ik wel trots op!

Wil je ook graag bij Janssen de Jong Bouw werken? Bekijk dan hier onze vacatures. Werken bij één van onze zusterbedrijven kan natuurlijk ook! Alle vacatures bij de bedrijven van Janssen de Jong Groep vind je hier.

De Master Circulaire Economie richt zich op hoe je duurzaamheidsvraagstukken aanpakt en mensen meekrijgt in de verandering naar een circulaire economie. Onderdeel van de opleiding is het praktijkonderzoek gericht op innovatie in het werkveld.

Joey: ”Ik ben mijn praktijkonderzoek gestart met een analyse van de organisatie op basis van zes verschillende waarden: natuurlijke, menselijke, financiële, materiele, intellectuele en sociaal relationele. Want wat betekenen deze waarden voor Janssen de Jong Bouw en hoe geven hier invulling aan? Samen met een groep collega’s heb ik de resultaten van deze analyse doorgenomen en vertaald naar 43 kritische uitdagingen. Een deel hiervan is opgepakt in de duurzame werkgroepen die binnen de organisatie zijn opgezet. Eén uitdaging, de huidige woningnood en de rol die wij als bouwer hierin kunnen spelen, heb ik conceptmatig uitgewerkt in een oplossingsrichting.

Woonevolutie
Het uitgangspunt is dat we de meeste impact maken wanneer we ons richten op het stimuleren van de doorstroom van woningbezitters vanaf 55+. Door creatieve sessie en workshops, gesprekken met verschillende experts, collega’s en de doelgroep is hier de oplossing ‘Proef wonen’ uit naar voren gekomen. Met ‘Proef wonen’ kan deze groep vrijblijvend ervaren hoe het is om in een andere (levensloopbestendige) woning te wonen. Dit maakt de drempel om in de markt te oriënteren kleiner. Met als gevolg dat de doorstroom op gang gebracht wordt, er een betere verdeeldheid van woningen in de markt ontstaat en er meer gelijke kansen ontstaan voor doorstromers en starter. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe onze levensloopbestendige woningen aansluiten bij diverse type ouderen. Zo kan Janssen de Jong Bouw de ervaringen uit het ‘Proef wonen’ benutten om de eigen woonproducten te verbeteren.”