Gerard Brugel is zeer ervaren op het gebied van bouwkosten. Bij Janssen de Jong Bouw is hij medeverantwoordelijk voor een werkwijze waarmee binnen enkele minuten een woning kan worden gecalculeerd. Een aanpak die uniek is in Nederland. Zijn kennis en ervaring deelt hij niet alleen met zijn collega’s, maar ook met de deelnemers van de opleiding Projectvoorbereider van BOB.

Gerard heeft in zijn lange loopbaan in de bouw een brede ervaring opgedaan. Na een aantal jaar als timmerman en werkvoorbereider, begon hij in zijn eerste periode bij Janssen de Jong Bouw als tariefcalculator. “Daar is mijn carrière eigenlijk echt gestart. Ik groeide door naar kostenbewaker, afdelingshoofd kostenbewaking en projectleider.”

Ontwikkelen kostenbestanden
Na een uitstapje naar een ander bouwbedrijf, waar hij doorgroeide tot adjunct-directeur, werd Gerard in 2007 senior kostenadviseur bij Brink groep, eigenaar van de bekende Ibis-software. Daar was hij nauw betrokken bij het (door)ontwikkelen van kostenbestanden. “We maakten daarin grote stappen, ook omdat we aansloten op de NEN 2699 (een Nederlandse norm m.b.t. Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken). De norm wordt gebruikt om eenduidig over kosten te communiceren in de bouw.” Zijn kennis deelde hij inmiddels ook als kerndocent bij de HAN en Haagse Hogeschool.

“Wij genereren binnen minuut de prijs van een woning”
Na zijn terugkeer bij Janssen de Jong Bouw hielp hij een kleine revolutie te veroorzaken, op het gebied van het begroten van bouwkosten. “Wij kunnen binnen een minuut de prijs van onze ModuFair conceptwoning genereren,” zegt hij stellig. “Zo hadden wij in november, bij een inschrijving voor 4 percelen huurwoningen, gestapeld en grondgebonden, binnen een week alle begrotingen op regelniveau klaar.”

Met de omarming van deze aanpak door Janssen de Jong Bouw is de cirkel van zijn loopbaan rond. “Al bij mijn eerste dienstverband in 1991 was ik hiermee bezig. Dus toen ik vorig jaar kon aantonen dat dit echt werkte, was dat best emotioneel.” Die doorbraak kwam toen hij voor een inschrijving binnen een week 155 woningen doorrekende. Daarop werd de werkwijze direct gekozen als de nieuwe standaard binnen Janssen de Jong Bouw. “Echt iedereen is enthousiast en collega’s willen niets anders meer.”

Al bij mijn eerste dienstverband in 1991 was ik hiermee bezig. Dus toen ik vorig jaar kon aantonen dat dit echt werkte, was dat best emotioneel.

Kennis overdragen
Naast zijn rol als kostendeskundige, waarin hij haalbaarheidsstudies doet voor grote projecten, leidt Gerard zijn collega’s binnen de zes woningbouwbedrijven op in de nieuwe aanpak. “Zowel naar calculators en kostendeskundigen als werkvoorbereiders en uitvoerders. zodat ook de uitvoering goed blijft aangehaakt.”

Ook als docent bij BOB-KOB draagt Gerard zijn kennis over. Zo doceert hij bouwkosten bij de opleiding Projectvoorbereider, die hij mede ontwikkelde. “De opleiding is bedoeld voor werkvoorbereiders die de stap willen maken naar planvoorbereider-/ontwikkelaar. Zodat zij vanaf de haalbaarheidsfase tot en met DO actief kunnen zijn.”

Direct antwoord op de vraag van de klant
“Ik zoom daarbij sterk in op de NEN-2699 en op de NL-SfB. Die coderingen kennen ze vaak al vanuit hun BIM-ervaring. We geven ze ook inzicht in wat bijvoorbeeld de dure elementen zijn in een gebouw. En hoe je op kosten kunt sturen aan de hand van vormfactoren en optimalisaties binnen het ontwerp. De kennis passen ze weer toe in projectopdrachten, waarvoor ze bijvoorbeeld een elementenbegroting maken.”

Ook als docent legt Gerard de lat hoog. “Mijn uitgangspunt is dat je een klant direct duidelijk moet kunnen maken wat de financiële gevolgen zijn van een vraag. Dat is radicaal anders dan hoe we het gewend zijn in de bouw, waar het standaard antwoord op vragen is dat je terug moet naar de calculatie en over 4 tot 6 weken met een antwoord komt. Daarom leer ik ze vooral om goed te lezen, zodat ze de vraag achter de vraag doorgronden. Om vervolgens een antwoord te geven met de juiste getallen.”

Even terug naar de vernieuwde aanpak bij Janssen de Jong Bouw. Bouwers die nu ook in 2 minuten een begroting willen maken, zijn er namelijk niet met alleen de juiste software. Gerard somt een aantal belangrijke randvoorwaarden op: “Je hebt een enthousiaste en kundige medewerker nodig in de prijsvorming. Je moet een eigen BIM-modelleur hebben en goede afspraken maken over je bibliotheek. En je moet zelf modellen gaan verrijken om data te kunnen ontsluiten. Je maakt basis meetstaten op de BIM-modellen van conceptwoningen. Het gereedschap is er gewoon, maar het probleem is dat veel aannemers de software gebruiken als een veredelde typemachine die toevallig ook nog rekent.”

Behoudend karakter van de bouwsector
Gerard verwondert zich erover dat de basis voor de nieuwe aanpak al decennia beschikbaar is. “Het is best bijzonder dat wij dit nu toepassen, terwijl de NL-SfB bijvoorbeeld al sinds 1947 bestaat en de elementenmethodiek sinds 1991. Dat is typerend voor het behoudende karakter van de bouw. Ja, ik denk dat ik best een vernieuwer ben, en ik ben heel blij dat ik mijn steentje bij mag dragen aan deze vernieuwing.”

Bron: BOB-KOB