Woningen schieten uit de grond. Nadat de begane grondvloer gereed is, wordt in een paar dagen een compleet casco gebouwd. Dit casco is vooraf met behulp van modellen integraal afgestemd, zodat leidingen en sparingen op de juiste plek zitten. Volle vrachtwagens met geprefabriceerde elementen van hetgeen virtueel is afgestemd, komen in alle vroegte op de bouwplaats. Een bouwkraan zet de elementen op de juiste plek en na een paar dagen staat een compleet blok met woningen. Tijd om hierbij stil te staan is er niet, want het volgende blok komt er al weer aan.

Voor de uitvoerder is het rennen geblazen, om in dit snelle bouwtempo ook de controles te doen en zaken op de bouwplaats voor te bereiden. Vandaar dat BIM op de bouwplaats voor de uitvoerder een uitkomst is, het is een hulpmiddel om sneller te kunnen werken. Neem de controle van het casco, bestaande uit betonwanden en betonvloeren. De controle op basis van traditioneel tekenwerk, vergt een grote inspanning. Dit omdat de verschillende aspecten op verschillende tekeningen zijn uitgewerkt. De controle in het werk vergt een studie van de raakvlakken tussen deze tekeningen op basis van hetgeen in werkelijkheid is gerealiseerd. Dit in tegenstelling tot het werken met BIM en een samengesteld gebouwmodel, waar de verschillende aspecten samenkomen en in één oogopslag de raakvlakken te zien zijn.

De uitvoerder is in staat om informatie van voorgaande fasen her te gebruiken, zoals een hoeveelheid beton welke in het werk wordt gestort. Hiervoor raadpleegt een uitvoerder een uittrekstaat welke ook eerder is gebruikt. Deze uittrekstaat geeft de hoeveelheden op basis van de objecteigenschappen, zoals een afmeting van een funderingsbalk. Erg nauwkeurig en snel, met een zeer beperkte kans dat het fout gaat. Dit in tegenstelling tot een grove schatting van hoeveelheden op basis van een tekening.

De digitalisering op de bouwplaats is begonnen. Pragmatisch zijn er stappen gezet, op weg naar een volledig digitale bouwplaats. Door het gebruik van open standaarden is er een breed scala software oplossingen voor verschillende doeleinden. Samen met de uitvoerder, wordt aan de hand van de behoefte gezocht naar oplossingen. Bijvoorbeeld de inzet van Augmented Reality (AR), een mogelijkheid om modeldata en de werkelijkheid gelijktijdig te zien, als oplossing om sneller te kunnen beoordelen of het werk naar behoren is uitgevoerd. Een neveneffect is het feit dat AR bouwen leuk maakt, wat goed past bij de slogan van Janssen de Jong; Let’s build happiness!