Woensdag 20 maart 2019 is de derde editie van ‘Bewust Veilig’. Nu is het natuurlijk iedere dag van het jaar belangrijk om bewust met veiligheid om te gaan. Op 20 maart geven we veiligheid nog eens extra aandacht. Dit doen we door het gesprek aan te gaan met elkaar in de bouwkeet.

Het initiatief om jaarlijks, op de derde woensdag in maart, Bewust Veilig te zijn is van Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Bouw en Infra, Cumela, OnderhoudNL en Techniek Nederland. De motivatie is dat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis moet kunnen en aan het eind van zijn / haar loopbaan gezond en fit met pensioen. Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Dat is een gezamenlijk belang van werkgevers en werknemers.

Binnen Janssen de Jong Bouw zijn in alle regio’s in aanloop naar de Bewust Veilig-dag (aanvullende) werkplekinspecties georganiseerd op diverse bouwplaatsen. Vandaag bespreken we de gehouden werkplekinspecties met elkaar op onze projecten in Almere, Apeldoorn, Doorn, Enschede, Hardenberg, Heeze, Horst, Kaatsheuvel, Krimpen aan de Lek, Meterik, Oldenzaal, Ommen, Roermond, Valkenswaard, Vinkeveen, Waalwijk en Zevenaar. Ook onze zusterbedrijven binnen het cluster Projectontwikkeling & Bouw van Janssen de Jong Groep geven op deze wijze invulling aan de Bewust Veilig-dag. Want waar liggen uitdagingen en kansen op het gebied van veiligheid? Het doel is om door middel van een dialoog een top 5 van aandachtspunten op te stellen die de kernpunten vormen van onze nieuwe interne veiligheidscampagne. Want bewust veilig werken doen we het hele jaar.

Praten over veiligheid komt de bewustwording ten goede, veilig werkt het beste!